Документ 1776-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України
з питань розслідування обставин
щодо самовільного захоплення земельних ділянок,
незаконного будівництва у м. Сімферополі
жилих, офісних і розважальних центрів,
а також бездіяльності правоохоронних органів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.95 )

Заслухавши та обговоривши звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо
самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного будівництва
у м. Сімферополі жилих, офісних і розважальних центрів, а також
бездіяльності правоохоронних органів, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування обставин щодо самовільного захоплення
земельних ділянок, незаконного будівництва у м. Сімферополі жилих,
офісних і розважальних центрів, а також бездіяльності
правоохоронних органів (далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до
відома.
2. Тимчасовій слідчій комісії направити звіт до Президента
України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України для його вивчення та
відповідного реагування.
3. Запропонувати Президентові України Ющенку В.А. у зв'язку
із встановленням Тимчасовою слідчою комісією обставин, що свідчать
про зрощення в Автономній Республіці Крим місцевої влади з
представниками кримінального бізнесу за бездіяльності
правоохоронних органів, розглянути на засіданні Ради національної
безпеки та оборони України ситуацію, що склалася, та вжити
заходів, спрямованих на запобігання загостренню конфліктів на
міжнаціональному та міжконфесійному підґрунті та забезпечення
дотримання в Автономній Республіці Крим законодавства у сферах
містобудування та землекористування.
4. Заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України у
січні 2010 року інформацію Генерального прокурора України, Голови
Служби безпеки України та Міністра внутрішніх справ України
стосовно фактів, викладених у звіті Тимчасової слідчої комісії.
5. Зобов'язати Інспекцію державного архітектурно-будівельного
контролю в Автономній Республіці Крим, прокуратуру Автономної
Республіки Крим та Державну податкову адміністрацію в Автономній
Республіці Крим вжити в межах компетенції заходів щодо знесення
самовільно збудованих у м. Сімферополі об'єктів та відшкодування
до державного бюджету відповідно до законодавства про
містобудування 50 відсотків вартості цих об'єктів.
6. Звернутися до Генерального прокурора України
Медведька О.І. з пропозицією розглянути питання про звільнення в
установленому порядку із займаної посади прокурора Автономної
Республіки Крим Бойка В.Н.
7. Звернутися до Міністра регіонального розвитку та
будівництва України Куйбіди В.С. з пропозицією розглянути питання
про звільнення в установленому порядку із займаних посад
начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
в Автономній Республіці Крим Герона О.Ф. та заступника начальника
Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в
Автономній Республіці Крим Молчанова В.В.
8. Тимчасовій слідчій комісії продовжити роботу відповідно до
завдань, передбачених Постановою Верховної Ради України від
9 жовтня 2009 року N 1640-VI ( 1640-17 ) "Про утворення Тимчасової
слідчої комісії з питань розслідування обставин щодо самовільного
захоплення земельних ділянок, незаконного будівництва у
м. Сімферополі жилих, офісних і розважальних центрів, а також
бездіяльності правоохоронних органів", і подати звіт до 9 січня
2010 року.
9. Тимчасовій слідчій комісії опублікувати звіт Тимчасової
слідчої комісії у газеті "Голос України".
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1776-VIвгору