Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 25.09.19991768
Документ 1768-99-п, поточна редакція — Редакція від 25.05.2006, підстава - 726-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 вересня 1999 р. N 1768
Київ
Про Програму запобігання
торгівлі жінками та дітьми

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002
N 1161 ( 1161-2003-п ) від 25.07.2003
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму запобігання торгівлі жінками та
дітьми, що додається.
2. Установити, що фінансування витрат на реалізацію заходів,
визначених Програмою запобігання торгівлі жінками та дітьми,
проводиться за рахунок коштів державного бюджету в межах
асигнувань, передбачених відповідним головним розпорядникам
коштів.
3. Узяти до відома, що при Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини створено Координаційну раду щодо запобігання
торгівлі людьми.
4. Контроль за виконанням Програми запобігання торгівлі
жінками та дітьми, затвердженої цією постановою, покласти на
Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді. ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757 ( 1757-2004-п )
від 25.12.2004 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 1999 р. N 1768
ПРОГРАМА
запобігання торгівлі жінками та дітьми
( У тексті програми слово "Держкомкордон" замінено словами
"Адміністрація Держприкордонслужби" згідно з Постановою
КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
( У тексті Програми "Держкомсім'ямолодь" замінено словом
"Мінсім'ядітимолодь" згідно з Постановою КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )

1. Провести аналіз відповідності законодавства України з
питань захисту прав та інтересів жінок і дітей нормам міжнародного
права, за результатами подати Кабінетові Міністрів України
відповідні пропозиції.
Мінсім'ядітимолодь, МВС, Міносвіти, МЗС,
Мінпраці, Академія правових наук за участю
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, Мін'юсту.
До 1 квітня 2000 року.
2. Визначити додаткові заходи щодо запобігання зростанню
безробіття серед жінок, випускників шкіл та інших навчальних
закладів у рамках реалізації Програми зайнятості населення на
1997-2000 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1996 р. N 1591 ( 1591-96-п ).
Мінпраці, Мінсім'ядітимолодь, місцеві
органи виконавчої влади.
1999 рік.
3. Вивчити та узагальнити міжнародний досвід запобігання і
боротьби з торгівлею жінками та дітьми, надання допомоги жертвам
таких дій і подати Кабінетові Міністрів України відповідні
пропозиції. Видати збірник матеріалів з цих питань.
Мінсім'ядітимолодь, МЗС, МВС,
Держкомнацміграції за участю
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, громадських організацій та
благодійних фондів.
2000 - 2001 роки.
4. Організовувати здобуття безробітними жінками професій, що
користуються попитом на ринку праці. Продовжувати проведення
регіональних семінарів для жінок "Моя власна справа".
Мінпраці, Держпідприємництва,
Мінсім'ядітимолодь за участю жіночих
громадських організацій.
1999 - 2001 роки.
5. Запровадити статистичну звітність про злочини, передбачені
статтями 124-1 та 115-2 Кримінального кодексу України ( 2001-05 ),
скоєних стосовно жінок та дітей.
МВС, Держкомстат, Держкомнацміграції.
Починаючи з 2000 року.
6. Створити банк даних стосовно фізичних та юридичних осіб,
які внаслідок проведення оперативно-розшукових заходів,
попереднього розслідування, судового розгляду чи перевірки
інформації, що надійшла каналами Інтерполу з інших країн,
потрапили в поле зору правоохоронних органів як причетні до
торгівлі жінками та дітьми і до поширення проституції.
МВС, СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби, Мін'юст, МЗС,
Державна податкова адміністрація,
Держкомнацміграції за участю Генеральної
прокуратури України та Верховного Суду
України.
2000 рік.
7. Вивчити можливість запровадження страховими компаніями
обов'язкового страхування життя і здоров'я осіб, які наймаються
(направляються) на роботу за кордоном, за рахунок підприємств та
організацій, що забезпечують їх працевлаштування. Запровадити
реєстрацію таких осіб у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів.
Укрстрахнагляд, Державна податкова
адміністрація, Мін'юст,
Держкомнацміграції.
2000 рік.
8. Підготувати пропозиції щодо підвищення відповідальності
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що
організують виїзд та працевлаштування громадян за кордоном, у
зв'язку з нещасними випадками, у тому числі тими, що призвели до
смерті зазначених громадян під час виконання ними обов'язків за
укладеними контрактами (договорами) на працевлаштування, а також у
період слідування цих громадян до місця працевлаштування,
визначеного роботодавцем.
Укрстрахнагляд, Державна податкова
адміністрація, Мін'юст.
2000 рік.
9. Розробити та запровадити в установленому порядку облік
громадян України, які, перебуваючи за кордоном, опинились у полі
зору або були затримані правоохоронними чи іншими органами країн
перебування за зайняття проституцією з використанням
ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів.
МВС, МЗС, Служба зовнішньої розвідки,
Державна податкова адміністрація.
Починаючи з 2000 року. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
10. Розробити методики розслідування злочинів, пов'язаних з
торгівлею людьми, у тому числі жінками та дітьми, а також з
незаконними діями щодо усиновлення. Вивчити питання про створення
у складі правоохоронних органів спеціальних служб, які б займалися
боротьбою з такими злочинами, організацією взаємодії з
правоохоронними органами інших країн.
МВС, СБУ, Академія правових наук,
Адміністрація Держприкордонслужби за
участю Верховного Суду
України та Генеральної прокуратури
України.
2000 рік.
11. Посилити вимоги та контроль за діяльністю юридичних осіб,
які мають ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу
за кордоном. Здійснити перевірки відповідності цієї діяльності
виданим ліцензіям.
Мінпраці, Держмитслужба, Державна
податкова адміністрація, МВС,
Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС,
СБУ за участю
Генеральної прокуратури України.
Постійно починаючи з другого півріччя 1999
року.
12. Вжити заходів до подальшого спрощення вирішення питань
повернення в Україну громадян, які стали жертвами злочинів,
пов'язаних з торгівлею людьми, сексуальною та іншою експлуатацією,
а також фінансування консульських установ на ці цілі.
МЗС, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, Мін'юст.
До 1 липня 2000 року.
13. Проаналізувати практику дотримання Порядку передачі
дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам
України та іноземцям і здійснення контролю за умовами їх
проживання у сім'ях усиновителів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 775
( 775-96-п ), та Положення про порядок організації направлення
дітей на оздоровлення за кордоном, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 263
( 263-98-п ). За результатами поінформувати Кабінет Міністрів
України.
Міносвіти, Мінсім'ядітимолодь,
Держкомтуризм, МОЗ, Мін'юст, МВС, МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
До 1 жовтня 2000 року. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161
( 1161-2003-п ) від 25.07.2003 )
14. Вжити заходів до залучення позабюджетних коштів для
кредитування малого бізнесу і підтримки підприємницької діяльності
жінок.
Держпідприємництва, Мінсім'ядітимолодь,
Мінпраці, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації
за участю громадських організацій та
благодійних фондів.
Постійно.
15. Сприяти створенню реабілітаційно-кризових центрів і
притулків для жінок та дітей, які потерпіли від насильства чи
стали жертвами торгівлі людьми. Надавати цим закладам
організаційну, методичну та матеріальну допомогу.
Мінсім'ядітимолодь, МОЗ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації за участю Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
громадських організацій та благодійних
фондів.
Постійно.
16. Забезпечити створення на базі центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді постійно діючих "гарячих ліній"
зв'язку, "телефонів довіри", соціально-правових консультацій для
жінок та дітей, які потерпіли від насильства чи стали жертвами
торгівлі людьми.
Мінсім'ядітимолодь, Держкомзв'язку,
регіональні центри соціальних служб для
молоді, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації у
взаємодії з громадськими організаціями,
благодійними фондами.
Друге півріччя 2000 року.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
17. Запровадити проведення щорічних нарад-семінарів з метою
координації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів і
визначення заходів із запобігання торгівлі жінками та дітьми.
Мінсім'ядітимолодь за участю
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадських
організацій та благодійних фондів.
Починаючи з 2000 року.
18. Проводити разом з ЮНІСЕФ, українськими громадськими
організаціями та центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді цикли регіональних семінарів для працівників "гарячих
ліній" і "телефонів довіри", волонтерів, які працюють з
безпритульними дітьми, неповнолітніми, молоддю та жінками
потенційної групи ризику, надавати їм постійну методичну,
інформаційну та практичну допомогу з питань запобігання
насильству, торгівлі жінками та дітьми.
Мінсім'ядітимолодь за участю громадських
організацій.
Постійно починаючи з 1999 року.
( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
19. Розробити і запровадити систему підготовки та
перепідготовки спеціалістів органів та закладів освіти,
соціального захисту, соціальних служб для молоді з питань
запобігання насильству над жінками та дітьми і торгівлі ними.
Міносвіти, Мінпраці, Мінсім'ядітимолодь за
участю громадських організацій.
1999 - 2001 роки.
20. Провести семінари з питань запобігання насильству над
жінками та дітьми і торгівлі ними, розроблення механізмів допомоги
жертвам цих злочинів:
з працівниками дипломатичних представництв та консульських
установ;
МЗС за участю МВС, Мін'юсту, громадських
організацій;
з працівниками відділів реєстрації актів цивільного стану,
нотаріусами; ( Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002 - набуває
чинності з 01.01.2004 року )
Мін'юст за участю громадських організацій;
з працівниками центральних органів виконавчої влади та
громадських організацій;
Мінсім'ядітимолодь, за участю Мін'юсту,
громадських організацій;
з працівниками правоохоронних органів, міграційних та
прикордонних служб;
МВС, Держкомкордон, Держкомнацміграції,
Державна податкова адміністрація, Мін'юст
за участю громадських організацій;
з працівниками системи освіти, соціального захисту та охорони
здоров'я.
Міносвіти, Мінпраці, МОЗ, за участю
Мін'юсту, громадських організацій.
До 1 липня 2000 року.
21. Підготувати та видати для загальноосвітніх навчальних
закладів програми, інформаційні матеріали з правового виховання,
захисту інтересів жінок та дітей.
Міносвіти, Мін'юст, Мінпраці,
Держкомнацміграції, МОЗ за участю
громадських організацій та благодійних
фондів.
1999 - 2001 роки.
22. Забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах
професійну орієнтацію дівчат з подальшим працевлаштуванням за
обраною спеціальністю. Запровадити в практику роботи цих закладів
розповсюдження матеріалів наукового, правового та інформаційного
характеру з питань захисту прав жінок, запобігання торгівлі ними.
Міносвіти, Мінсім'ядітимолодь, Мін'юст за
участю громадських організацій.
1999 - 2001 роки.
23. Розробити програми та запровадити у вищих навчальних
закладах викладання спецкурсів, проведення навчально-практичних
семінарів, роз'яснювальної роботи з питань запобігання насильству
над жінками та дітьми і торгівлі ними.
Міносвіти, Мінсім'ядітимолодь за участю
громадських організацій.
Починаючи з 2000/2001 навчального року.
24. Започаткувати проведення інформаційно-просвітницької
кампанії запобігання торгівлі жінками та дітьми. Створити
спеціальний цикл телерадіопередач, окремих рубрик у друкованих
засобах масової інформації з метою висвітлення питань запобігання
насильству щодо жінок та дітей і торгівлі ними.
Забезпечувати систематичне проведення консультативної та
роз'яснювальної роботи серед дівчат і жінок потенційної групи
ризику.
Мінсім'ядітимолодь, Держінформполітики,
Держтелерадіо, Мінкультури, Міносвіти,
МВС, МЗС, СБУ, Держкомкордон, Мін'юст,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації за участю
громадських організацій.
Постійно.
25. Забезпечити випуск та розповсюдження спеціальних видань
(інформаційні бюлетені, брошури, пам'ятки тощо), спрямованих проти
насильства і торгівлі жінками та дітьми. Заснувати у друкованих
засобах масової інформації державної форми власності рубрики
"Права жінок" та "Права дітей".
Держінформполітики, Мінсім'ядітимолодь,
Міносвіти, Мінкультури, Мін'юст, МВС за
участю Генеральної прокуратури України,
Верховного Суду України, громадських
організацій.
Починаючи з 2000 року.
26. Організувати створення документальних, публіцистичних і
художніх фільмів, телерадіопередач з питань правового захисту
жінок та дітей.
Мінкультури, Держтелерадіо,
Мінсім'ядітимолодь за участю МЗС, МВС,
громадських організацій, благодійних
фондів.
1999 - 2001 роки.
27. Відпрацювати механізм взаємодії з неурядовими
організаціями зарубіжних країн, метою яких е надання допомоги
жертвам торгівлі жінками та дітьми.
МЗС за участю громадських організацій.
2000 рік.
28. Продовжити співробітництво з відповідними державними
органами та неурядовими організаціями Сполучених Штатів Америки у
проведенні інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед населення
України з питань запобігання торгівлі жінками та дітьми, виконання
програми соціально-економічної підтримки жінок України.
Мінсім'ядітимолодь, Міносвіти, Мінпраці,
Держінформполітики, МВС, МЗС, Мінфін,
Мінекономіки, Мін'юст за участю
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, громадських організацій.
1999 - 2001 роки.
29. Підготувати і провести спільний українсько-американський
семінар з питань запобігання та боротьби з торгівлею жінками та
дітьми, надання допомоги жертвам таких злочинів.
МВС, Мінсім'ядітимолодь, МЗС, СБУ,
Держкомнацміграції, Держкомкордон,
Міносвіти, Мінпраці, Мін'юст за участю
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, Генеральної прокуратури
України, Верховного Суду України,
громадських організацій.
Друге півріччя 1999 року.
30. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо співробітництва правоохоронних органів України з
відповідними органами тих держав, де торгівля жінками та дітьми
набула найбільших масштабів. Вивчити питання щодо підготовки та
укладення угоди між Україною і цими державами про запобігання
торгівлі людьми.
МВС, МЗС, СБУ, Мін'юст, Держкомкордон за
участю Генеральної прокуратури України та
Верховного Суду України.
Друге півріччя 1999 року.
31. Продовжувати співробітництво з Міжнародною організацією з
міграції у проведенні інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед
населення України з питань запобігання торгівлі людьми,
організації допомоги особам, які стали жертвами таких злочинів.
Мінсім'ядітимолодь, Міносвіти, Мін'юст,
МЗС, центральні та місцеві органи
виконавчої влади за участю Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
громадських організацій.
1999 - 2001 роки.
32. Скоординувати дії та системи підготовки працівників
правоохоронних органів, міграційних і прикордонних служб країн -
постачальників "живого товару" з метою застосування спільних
методів та засобів запобігання торгівлі людьми.
МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки,
Держкомкордон, Державна
податкова адміністрація,
Держкомнацміграції за участю громадських
організацій.
Починаючи з 2000 року. { Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
33. Ініціювати забезпечення регулярного обміну інформацією
між відповідними правоохоронними органами різних країн щодо
методів та процедур розслідування і розкриття злочинів, пов'язаних
з торгівлею людьми, виявлення міжнародних злочинних угруповань,
надання статистичних даних та їх узагальнення.
МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки,
Держкомкордон за участю
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, Верховного Суду України.
Постійно. { Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
34. Взяти участь у розробленні проекту Конвенції ООН проти
транснаціональної організованої злочинності з урахуванням
можливості включення до неї положень про боротьбу з торгівлею
людьми.
МВС, МЗС за участю Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
Верховного Суду України.
1999 - 2000 роки.
35. Забезпечувати участь у розробленні та реалізації
міжнародних програм, заходів, спрямованих на посилення боротьби з
торгівлею жінками та дітьми, захист і надання допомоги особам, які
стали жертвами таких протиправних дій.
Мінсім'ядітимолодь, МЗС, МВС за участю
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, а також інших центральних
органів виконавчої влади.
Постійно.вгору