Про призначення Міністра праці України
Постанова Верховної Ради України від 29.10.19911727-XII
Документ 1727-XII, поточна редакція — Прийняття від 29.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Міністра праці України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 52, ст. 760 )

Верховна Ради України п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. КАСКЕВИЧА Михайла Григоровича Міністром праці
України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 29 жовтня 1991 року
N 1727-XIIвгору