Документ 1722-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" щодо вдосконалення стадій
прийняття та порядку оприлюднення актів
Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення шляхом приведення їх у відповідність
з чинним законодавством України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.52 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18,
ст. 155; 2010 р., N 1, ст. 7) такі зміни:
1. Статтю 17 викласти у такій редакції:
"Стаття 17. Акти Національної ради
1. Національна рада в межах своїх повноважень приймає
регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші
акти індивідуальної дії.
2. Регуляторні, у тому числі нормативно-правові, акти мають
проходити всі стадії прийняття та порядок оприлюднення актів,
визначені Законом України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).
3. Нормативно-правові акти, окрім вимог, передбачених
частиною другою цієї статті, мають проходити державну реєстрацію в
Міністерстві юстиції України.
4. Акти Національної ради, що не є регуляторними, не пізніше
наступного дня після їх прийняття оприлюднюються на офіційному
веб-сайті Національної ради, передаються для оприлюднення у
друкованих засобах масової інформації Національної ради і
набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено в
самому акті, але не раніше дня їх оприлюднення".
2. Частину дев'яту статті 24 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1722-VIвгору