Документ 17-XIV, поточна редакція — Редакція від 01.06.2000, підстава - 1751-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 1751-III ( 1751-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.302 )
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України по вивченню ситуації
щодо забезпечення конституційних прав громадян
України на отримання заробітної плати, стипендій,
пенсій та інших соціальних виплат
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.180 )
Відповідно до статей 85 і 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ) і глави 8.4 Регламенту Верховної Ради України
( 129б/94-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
по вивченню ситуації щодо забезпечення конституційних прав
громадян України на отримання заробітної плати, стипендій, пенсій
та інших соціальних виплат (склад Тимчасової слідчої комісії
додається
).
2. Доручити Тимчасовій слідчій комісії проаналізувати: стан забезпечення конституційних прав громадян України на
отримання заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних
виплат; причини заборгованості по оплаті праці, стипендіях, пенсіях
та інших соціальних виплатах, у тому числі за рахунок бюджетів
усіх рівнів; стан виконання доходної та витратної частин Державного
бюджету України на 1998 рік, умови та обсяги перерахування дотацій
та субсидій до місцевих бюджетів, їх використання за цільовим
призначенням; інші питання, пов'язані з проведенням грошово-кредитної,
фінансової, інвестиційної та податкової політики.
3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,
Генеральній прокуратурі України, Рахунковій палаті надавати
відповідні матеріали та сприяти діяльності Тимчасової слідчої
комісії.
4. Тимчасовій слідчій комісії у місячний термін подати
Верховній Раді України попередні висновки щодо результатів
перевірки.

Президія першої сесії
Верховної Ради України
м. Київ, 3 червня 1998 року
N 17-XIV
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 3 червня 1998 року N 17-XIV
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
по вивченню ситуації щодо забезпечення конституційних
прав громадян України на отримання заробітної плати,
стипендій, пенсій та інших соціальних виплат

Суслов - фракція Соціалістичної та
Віктор Іванович Селянської партій України
Станков - фракція Соціалістичної та
Анатолій Кирилович Селянської партій України
Чичков - фракція Комуністичної партії
Валерій Михайлович України
Сокерчак - фракція Комуністичної партії
Вячеслав Михайлович України
Роєнко - фракція Комуністичної партії
Віктор Григорович України
Донченко - фракція Комуністичної партії
Юрій Григорович України
Тищенко - фракція Комуністичної партії
Павло Васильович України
Тимошенко - фракція Всеукраїнського
Юлія Володимирівна об'єднання "Громада"
Турчинов - фракція Всеукраїнського
Олександр Валентинович об'єднання "Громада"
Жовтяк - фракція Народного Руху України
Євген Дмитрович
Альошин - фракція Народного Руху України
Валерій Борисович
Хмельницький - фракція Партії Зелених України
Василь Іванович
Стоян - фракція Соціал-демократичної
Олександр Миколайович партії України (об'єднаної)
Кінах - фракція Народно-демократичної
Анатолій Кирилович партії України
Коновалюк - фракція Народно-демократичної
Валерій Ілліч партії України
Романчук - фракція Прогресивної
Петро Миколайович соціалістичної партії України
Гошовська - позафракційна.
Валентина Андріївнавгору