Документ 1694-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 грудня 2001 р. N 1694
Київ
Про затвердження Програми реалізації
положень Варшавської конференції щодо
спільної боротьби проти тероризму

Затвердити Програму реалізації положень Варшавської
конференції щодо спільної боротьби проти тероризму (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2001 р. N 1694
ПРОГРАМА
реалізації положень Варшавської конференції
щодо спільної боротьби проти тероризму

I. Загальні положення
Цю Програму розроблено відповідно до Декларації та плану дій
Міжнародної регіональної конференції щодо спільної боротьби проти
тероризму, яка відбулася 6 листопада 2001 р. у м. Варшаві, з
урахуванням наявних в Україні загроз і чинників виникнення
тероризму, а саме:
присутність в Україні осіб, причетних до міжнародних
терористичних організацій;
недосконалість законодавства з питань протидії тероризму;
наявність структур з ознаками незаконних воєнізованих
формувань та їх можливе використання у боротьбі за владу;
транзит радіоактивних компонентів, матеріалів та ізотопів, а
також наявність на території України атомних електростанцій
(ядерний тероризм);
збільшення обсягів незаконного потоку засобів ураження і
наркотичних речовин;
недостатній рівень санітарного та епідеміологічного контролю
і сертифікації товарів, що ввозяться через державний кордон, а
також відсутність належної матеріально-технічної бази для
подолання наслідків можливих епідемій (хіміко-бактеріологічний
тероризм);
можливе посилення процесу нелегальної міграції у зв'язку з
антитерористичною операцією США та їх союзників по НАТО в
Афганістані;
недостатня захищеність інформаційного простору України від
негативного зовнішнього і внутрішнього впливу (інформаційний
тероризм);
незадовільний стан навколишнього природного середовища
(екологічний тероризм).
Програма передбачає поглиблення міжнародного співробітництва
за напрямами:
підвищення ефективності обміну інформацією про діяльність
терористичних організацій, їх плани, джерела фінансування, інші
аспекти;
налагодження координації та взаємодії з державами -
учасницями Варшавської конференції, з якими раніше не було
досягнуто відповідних домовленостей у рамках дво- або
багатосторонніх договорів;
удосконалення законодавства з питань боротьби з тероризмом з
метою його приведення у відповідність з нормами міжнародного
права, документами Європейського Союзу (ЄС) і Ради Безпеки ООН;
упорядкування структури, кадрового, матеріально-технічного і
науково-методичного забезпечення діяльності правоохоронних та
інших державних органів щодо запобігання, виявлення і припинення
терористичних проявів в Україні та за її межами.
II. Організаційно-правові заходи
1. Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
покладення на спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань боротьби з тероризмом функцій з
координації цієї роботи.
СБУ, МВС, Міноборони, Мін'юст,
Держкомкордон.
До 20 грудня 2001 року.
2. Активізувати в ООН розгляд питання про розроблення і
ухвалення конвенції про боротьбу з тероризмом, яка передбачає
видачу осіб, що підозрюються у причетності до тероризму, та єдині
підходи до їх покарання, а також уніфікованого визначення поняття
"міжнародний тероризм".
МЗС.
Лютий 2002 року.
3. Запропонувати країнам - учасницям ГУУАМ завершити
розроблення комплексної стратегії спільних дій, спрямованих на
боротьбу з міжнародним тероризмом та іншими видами злочинних
проявів.
МЗС.
Січень 2002 року.
4. Внести на розгляд Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо ратифікації 12 міжнародних конвенцій, в тому числі схвалити
План дій Надзвичайного засідання Ради Європи від 21 вересня
2001 р., в яких визначено конкретні сфери співробітництва з питань
протидії тероризму.
МЗС.
Лютий 2002 року.
5. Підготувати обгрунтовані пропозиції щодо організації
Міжнародного дослідного інституту з проблем протидії тероризму з
визначенням основних напрямів його діяльності, механізму
матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
МЗС, СБУ, МВС, Міноборони, Держкомкордон,
Державна податкова адміністрація,
Держмитслужба, Мінфін.
Грудень 2001 року.
6. Вивчити міжнародний досвід роботи із створення та
забезпечення функціонування Фонду допомоги жертвам терору,
ознайомитися з організаційним та правовим механізмом участі у його
формуванні окремих країн.
МЗС, СБУ, МВС, Держкомкордон, Державна
податкова адміністрація, МНС, Мінфін.
Січень 2002 року.
7. Внести до Комітету Ради Безпеки ООН з питань забезпечення
координації дій у питаннях боротьби з міжнародним тероризмом
пропозиції щодо створення на базі існуючих центрів підготовки
міжнародного тренувального центру антитерористичних підрозділів і
рятувальних служб для спільного навчання особового складу з
обгрунтуванням матеріально-технічних і фінансових потреб у
забезпеченні його діяльності з боку України.
МЗС, СБУ, МВС, МНС, Держкомкордон,
Державна податкова адміністрація,
Держмитслужба.
Січень 2002 року.
8. Активізувати переговорний процес з державними органами
Російської Федерації, Республіки Білорусь і Молдови щодо укладення
угод про реадмісію.
МЗС.
Січень 2002 року.
9. Вийти перед Радою Європи з ініціативою про проведення
міжнародної зустрічі експертів, які займаються проблемою
незаконної міграції, з метою відпрацювання єдиної стратегії щодо
протидії поширенню проявів тероризму з використанням міграційних
можливостей.
МЗС, МВС, Держкомкордон, СБУ.
I квартал 2002 року.
10. Проаналізувати міжвідомчі міжнародні угоди із
спецслужбами країн - учасниць Варшавської конференції з питань
взаємодії та протидії тероризму і вийти з ініціативою щодо
вдосконалення чинних або укладення нових відповідних угод.
СБУ, МВС, Держкомкордон.
Лютий 2002 року.
11. Доопрацювати і подати на розгляд Кабінету Міністрів
України проект Закону України "Про боротьбу з тероризмом".
СБУ, Міноборони, МЗС, Мін'юст.
Січень 2002 року.
12. Звернутися до профільних комітетів Верховної Ради України
з пропозицією щодо першочергового розгляду проектів Законів
України "Про зброю", "Про поводження з вибуховими матеріалами",
"Про профілактику злочинів", "Про фізичний захист ядерних
установок, ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого
випромінювання" і "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом".
МВС, Мін'юст, СБУ.
I квартал 2002 року.
13. Доопрацювати проект Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", в
якому передбачити механізм реєстрації новоутворених релігійних
організацій з центрами за кордоном лише за умови обов'язкового
проведення попередньої юридичної релігієзнавчої та
медико-психологічної експертизи їх віровчень.
Держкомрелігій.
Квітень 2002 року.
14. Розробити з урахуванням рекомендацій Парламентської
Асамблеї Ради Європи щодо боротьби з міжнародним тероризмом
проекти Законів України "Про моніторинг телекомунікацій", "Про
захист інформації в мережах передачі даних", "Про регулювання
українського сегменту мережі Інтернет" з метою організації
протидії "комп'ютерному тероризму", в тому числі поширенню через
глобальні та національні мережі зв'язку ідеології тероризму,
пропаганди насильства, війни і геноциду та внести ці проекти на
розгляд Кабінету Міністрів України.
СБУ.
II квартал 2002 року.
15. З метою забезпечення адаптації Антитерористичного центру
до діяльності іноземних та міжнародних антитерористичних
організацій:
вжити заходів до удосконалення його структури та механізму
діяльності із залученням до роботи Центру Міноборони, Мінтрансу,
МЗС, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Державної податкової
адміністрації і Держмитслужби;
визначити додаткові потреби Центру в засобах зв'язку та інших
технічних засобах і внести відповідні пропозиції Кабінетові
Міністрів України;
розробити на базі міжнародних стандартів та внести на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення актів
законодавства з питань діяльності спеціальних та оперативних
підрозділів, які безпосередньо виконують завдання з протидії
тероризму, та матеріально-технічного забезпечення цих підрозділів.
СБУ, МВС, Міноборони, Держкомкордон,
Державна податкова адміністрація, Мінфін.
Січень 2002 року.
16. З метою забезпечення оперативного обміну інформацією між
учасниками міжнародної системи антитерористичної протидії
визначити з урахуванням сучасних вимог потребу в необхідних
матеріально-технічних ресурсах і внести відповідні пропозиції
Кабінетові Міністрів України.
СБУ, МВС, Міноборони, Держкомкордон,
Державна податкова адміністрація,
Держмитслужба, Мінфін.
Січень 2002 року.
17. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо надання правоохоронним та контролюючим органам додаткових
повноважень у сфері фінансово-банківської діяльності з метою
припинення банківських операцій і накладення арешту на кошти, інші
фінансові активи та економічні ресурси осіб і організацій, що
підозрюються у причетності до тероризму.
СБУ, МВС, Держкомкордон, Державна
податкова адміністрація, Держмитслужба,
Мінфін.
Січень 2002 року.
18. З урахуванням постійного зростання обсягів міграції, в
тому числі незаконної, з країн, де базуються терористичні
організації та угруповання чи знаходять притулок члени цих
організацій (угруповань), і з метою ідентифікації осіб, затриманих
під час перетинання державного кордону, відпрацювати на основі
пропозицій ЄС і запровадити єдині методи паспортного контролю,
спрямовані на протидію незаконній міграції та переміщенню
екстремістських груп через території держав - учасниць Варшавської
конференції. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до
відповідних актів законодавства.
Держкомкордон, Державний комітет у
справах національностей та міграції,
СБУ, МВС.
Лютий 2002 року.
19. З метою запобігання спробі незаконних іммігрантів і
представників екстремістських груп використати паспортні та інші
документи України у своїй протиправній діяльності, прискорення
роботи з практичного впровадження Єдиної державної автоматизованої
паспортної системи України, зокрема із створення централізованої
системи виготовлення документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство України, інших персоніфікованих
документів громадян, відповідно до вимог законодавства ЄС.
МВС, Мінфін, МЗС, Мінтранс, Мін'юст.
Починаючи з грудня 2001 року.
20. З метою запобігання використанню міжнародного
студентського обміну як каналу незаконної міграції утворити у
складі МОН урядовий орган державного управління з координації
діяльності інших центральних органів виконавчої влади та
навчальних закладів, на який покласти функції з регулювання питань
навчання в Україні іноземних студентів, у першу чергу вихідців з
країн, де утворюються терористичні організації. Внести до Кабінету
Міністрів України пропозицію щодо упорядкування видачі ліцензій на
цей вид освітньої діяльності (тільки державним закладам).
МОН.
Січень 2002 року.
21. Завершити паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів
за категорією уразливості, додатково перевірити рівень їх
захищеності (в тому числі шляхом проведення командно-штабних
навчань і тактико-спеціальних тренувань) та доопрацювати систему
контролю за дотриманням вимог безпеки.
МВС, СБУ, МНС, Міноборони,
Мінекоресурсів.
III квартал 2002 року.
22. Уточнити плани цивільної оборони з питань організації
взаємодії органів, підприємств, установ та організацій, які
залучаються до евакуації населення із зон ураження та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з терористичними
актами.
МНС, інші центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
Грудень 2001 року.
23. Розробити дієвий механізм посилення контролю за експортом
зброї та товарів подвійного призначення, які можуть бути
використані у терористичних цілях, у тому числі шляхом внесення
змін до відповідних нормативно-правових актів.
Державна комісія з питань
оборонно-промислового комплексу, Державна
служба експортного контролю, СБУ.
Квітень 2002 року.
24. Для посилення протидії розповсюдженню наркотичних засобів
як одного з основних джерел фінансування терористичних угруповань
визначити додаткову потребу митних органів та органів охорони
державного кордону в технічних засобах та збільшенні чисельності
особового складу підрозділів боротьби з незаконним ввезенням
наркотичних засобів і внести Кабінетові Міністрів України
відповідні пропозиції. Розглянути питання про доцільність
установлення більш жорсткої кримінальної відповідальності за
транспортування і розповсюдження наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Держмитслужба, Держкомкордон, МВС, СБУ.
Січень 2002 року.вгору