Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини
Указ Президента України від 29.11.20051673/2005
Документ 1673/2005, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про проведення в Україні у 2006 році
Року захисту прав дитини

З метою посилення уваги суспільства до проблем дітей, захисту
їх прав та законних інтересів, забезпечення фізичного,
інтелектуального, культурного розвитку дітей, особливо тих,
які перебувають у складних життєвих обставинах,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в Україні у 2006 році Рік захисту прав дитини.
2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини (далі -
Організаційний комітет).
Призначити КИРИЛЕНКА В'ячеслава Анатолійовича -
Віце-прем'єр-міністра України - головою Організаційного комітету.
3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2006 року:
затвердити персональний склад Організаційного комітету;
розробити та затвердити план заходів з підготовки та
проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити та здійснити регіональні заходи з проведення в Україні у
2006 році Року захисту прав дитини, спрямовані, зокрема, на:
активізацію роботи з сім'ями, в яких є діти, надання їм
всебічної допомоги у вирішенні нагальних проблем, здійснення
соціального захисту дітей, насамперед тих, які перебувають в
складних життєвих обставинах;
підвищення ефективності діяльності місцевих органів
виконавчої влади щодо захисту прав дітей, посилення
відповідальності за додержання законодавства у цій сфері,
удосконалення роботи органів опіки і піклування;
поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також дитячих будинків сімейного типу, прийомних
сімей, притулків для неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей.
5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України
забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та проведення
в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 29 листопада 2005 року
N 1673/2005вгору