Документ 167-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2012, підстава - 369-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 167
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 369 від 18.04.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 167

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу

{У тексті Порядку слова “управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації” і “Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим” в усіх відмінках замінено відповідно словами “управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації” і “Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим” у відповідному відмінку, а слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках - словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 369 від 18.04.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики, одержувачами бюджетних коштів - дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Головний розпорядник і одержувачі бюджетних коштів забезпечують їх цільове та ефективне використання.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу.

4. До категорії дітей працівників агропромислового комплексу належать діти шкільного віку, батьки або один з батьків яких працює у фермерському чи особистому селянському господарстві, на підприємствах, в організаціях, що виробляють або переробляють сільськогосподарську продукцію, на підприємствах будівництва, меліорації та хімізації, у ветеринарних лікарнях, закладах соціальної сфери села (закладах освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, відділеннях поштового зв'язку, побутовій та комунальній службах), а також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, із сімей працівників агропромислового комплексу, які перебувають у навчальних закладах, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (далі - діти).

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 369 від 18.04.2012}

У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Діти, що не проживають у сільській місцевості, мають право на часткову оплату вартості путівки за рахунок бюджетних коштів за умови, що пропозиції Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації і головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій стосовно оздоровлення дітей, що проживають у сільській місцевості, враховані у повному обсязі.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 369 від 18.04.2012}

Дитина має право на часткову оплату вартості путівки за рахунок бюджетних коштів один раз на рік за умови, що у поточному році їй не надавалась путівка за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Бюджетні кошти використовуються Мінагрополітики у межах відповідних бюджетних призначень шляхом часткової оплати (780 гривень) вартості путівки тривалістю 21 доба.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 369 від 18.04.2012}

Бюджетні кошти використовуються з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 369 від 18.04.2012}

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, а також попередня оплата здійснюються відповідно до законодавства.

6. Фермерські, особисті селянські господарства, підприємства, організації та заклади, в яких перебувають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, формують до 15 лютого поточного року пропозиції щодо кількості дітей, які потребують оздоровлення і погоджують їх з дитячими закладами оздоровлення та відпочинку або з уповноваженими ними особами та управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій, управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації складають в межах квот чисельності дітей, що потребують оздоровлення, списки дітей з урахуванням пропозицій, поданих управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій, і укладають договори про оздоровлення дітей з дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.

7. Мінагрополітики на підставі пропозицій, поданих Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій і управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації:

визначає перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

погоджує кількість дітей, направлених на оздоровлення та відпочинок, з урахуванням необхідності оздоровлення не менш як 80 відсотків дітей, що проживають у сільській місцевості, списки яких складають Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації і розміщують на своїх офіційних веб-сайтах;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 369 від 18.04.2012}

здійснює розподіл бюджетних призначень між дитячими закладами оздоровлення та відпочинку відповідно до чисельності дітей в регіонах та з урахуванням необхідності першочергового оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

8. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також проведення операцій, пов’язаних з використанням коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 369 від 18.04.2012}

9. У разі неприбуття дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за путівкою може бути оздоровлена інша дитина, яка належить до категорії дітей, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

У разі відмови від направлення дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку фермерські, особисті селянські господарства, підприємства, організації та заклади, в яких перебувають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, передають дитячому закладу оздоровлення та відпочинку до початку заїзду дітей путівки, за які заклад повертає попередньо одержані кошти.

10. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку надсилають щомісяця починаючи з червня Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації інформацію про кількість оздоровлених дітей, калькуляцію вартості одного ліжко-дня та використані бюджетні кошти для її узагальнення і подання Мінагрополітики. Зведені матеріали подаються Мінагрополітики Мінфіну.

11. Не використані дитячими закладами оздоровлення та відпочинку протягом місяця бюджетні кошти Мінагрополітики перерозподіляє між Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації.

12. Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації з урахуванням кількості дітей, що оздоровлюються у поточному році, та розміру часткової оплати вартості однієї путівки.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій, управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації спрямовують асигнування одержувачам бюджетних коштів.

13. Мінагрополітики затверджує план заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей і результативні показники його виконання з поквартальною розбивкою. Зазначені матеріали надсилаються у двотижневий строк після затвердження розпису державного бюджету Мінфіну.

Інформацію про виконання поквартальних показників Мінагрополітики подає Мінфіну за встановленою ним формою у тижневий строк після завершення звітного кварталу та за результатами виконання показників за одинадцять місяців.

У разі невиконання результативних показників Мінагрополітики утворює комісію, яка розглядає питання щодо подальшого виділення бюджетних асигнувань.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 369 від 18.04.2012}

У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено порушення, до головного розпорядника та одержувачів бюджетних коштів застосовуються заходи впливу відповідно до законодавства.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 369 від 18.04.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 167

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 309 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 595).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 333 "Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 892).

3. Пункт перший змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 309 та від 13 травня 2009 р. № 463, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 649 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1676).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 480 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 309" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 47, ст. 1531).вгору