Document 1654-VII, valid, current version — Adoption on August 14, 2014
( Last event — Entry into force, gone September 7, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення реалізації прав підприємств, установ та організацій громадських організацій інвалідів на пільгове оподаткування

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст.2020)

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 8 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) слова і цифри "На період до 1 січня 2015 року" замінити словами і цифрами "На період до 1 січня 2020 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 серпня 2014 року
№ 1654-VII
on top