Документ 164-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.10.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про
охорону підводної культурної спадщини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.438 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Конвенцію про охорону підводної культурної
спадщини ( 995_c52 ), укладену та підписану від імені України
6 листопада 2001 року у м. Парижі (додається*), з такими заявами:
до статей 9 і 11:
"Україна заявляє, що в разі виявлення підводної культурної
спадщини у виключній економічній зоні або на континентальному
шельфі держави-учасниці чи в Районі, або якщо є намір здійснювати
там діяльність, спрямовану на підводну культурну спадщину, вона
забезпечує швидку й ефективну передачу інформації про зазначене
всім іншим державам-учасницям та Генеральному директору ЮНЕСКО
через Національну комісію України у справах ЮНЕСКО";
до статті 22:
"Компетентним відомством, на яке покладаються повноваження
згідно зі статтею 22 Конвенції, є центральний орган виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини";
до статті 28:
"Україна заявляє, що Правила Конвенції застосовуються до
внутрішніх неморських вод".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 вересня 2006 року
N 164-V

___________________
* Додається до оригіналу.вгору