Документ 1633-VII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2015, підстава - 580-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Наказ втратив чинність на підставі Закону № 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379}

Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у районі проведення антитерористичної операції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1199)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами) такі зміни:

1. Друге речення частини другої статті 12 доповнити словами "а також у районі проведення антитерористичної операції".

2. Статтю 15 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Працівники міліції мають право застосовувати вогнепальну зброю у районі проведення антитерористичної операції".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 серпня 2014 року
№ 1633-VII
вгору