Документ 162/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.09.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рішення Севастопольської міської Ради народних
депутатів "Про статус міста Севастополя"
від 23 серпня 1994 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 39, ст.358 )

Севастопольська міська Рада народних депутатів 23 серпня
1994 року прийняла рішення "Про статус міста Севастополя", яким
визнала російський правовий статус міста Севастополя і підтвердила
свою позицію щодо Севастополя як головної бази Чорноморського
Флоту Російської Федерації. Це рішення, спрямоване на порушення
територіальної цілісності України, самочинну зміну її
державно-територіального устрою, прямо суперечить статтям 70, 77 і
97 Конституції України ( 888-09 ) та статті 5 Закону України "Про
формування місцевих органів влади і самоврядування" ( 3917-12 ).
Відповідно до пункту 31 частини 3 статті 97 Конституції
України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Скасувати рішення Севастопольської міської Ради народних
депутатів "Про статус міста Севастополя" від 23 серпня 1994 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 15 вересня 1994 року
N 162/94-ВРвгору