Документ 1582-XII, поточна редакція — Прийняття від 20.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про тимчасове покладення обов'язків Голови
Служби національної безпеки України на
тов. Голушка М.М.
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 690 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
До внесення Головою Верховної Ради України кандидатури на
посаду Голови Служби національної безпеки України та його
призначення доручити тов. Голушку Миколі Михайловичу виконувати
покладені на нього службові обов'язки.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 20 вересня 1991 року
N 1582-XIIвгору