Про створення Служби національної безпеки України
Постанова Верховної Ради України від 20.09.19911581-XII
Документ 1581-XII, поточна редакція — Редакція від 25.03.1992, підстава - 2230-XII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про створення Служби національної безпеки України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.689 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2230-12 від 25.03.92, ВВР, 1992, N 27, ст.383 )

Виходячи з Акта проголошення незалежності України,
необхідності негайної реформи колишньої союзно-республіканської
системи органів державної безпеки, ліквідації існуючого відомчого
монополізму в цій сфері, захисту державного суверенітету,
конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,
науково-технічного і оборонного потенціалу України, прав і
законних інтересів її громадян від розвідувально-підривної
діяльності спецслужб іноземних держав та організацій та інших
протиправних посягань на інтереси державної безпеки України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Створити Службу національної безпеки України, яка (до
обрання Президента України) безпосередньо підпорядкована Голові
Верховної Ради України і підконтрольна Верховній Раді України.
Структуру Служби національної безпеки України схвалити.
2. За пропозицією Голови Верховної Ради України призначити
Голову Служби національної безпеки України.
3. Комітет державної безпеки України ліквідувати з передачею
його матеріально-технічного потенціалу, за винятком зазначеного в
пунктах 4 і 5 цієї Постанови, Службі національної безпеки України.
4. ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 2230-12 від 25.03.92) Підпорядкувати Верховній Раді України (до
обрання Президента України) підрозділи Комітету державної безпеки
України по забезпеченню державних органів влади і управління
урядовим та шифрованим зв'язком.
5. Передати до створюваних структур охорони Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України і Національного банку України
службу охорони Комітету державної безпеки України відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року
( 1431-12 ) "Про військові формування на Україні", структурно
включивши в Республіканську гвардію України.
6. Особливі відділи Комітету державної безпеки СРСР у
військових формуваннях, підпорядкованих Верховній Раді України,
включити в Управління військової контррозвідки Служби національної
безпеки України.
7. Підпорядкувати Вищі курси Комітету державної безпеки СРСР
(м. Київ) Службі національної безпеки України з метою створення
навчального закладу - Інституту підготовки кадрів Служби
національної безпеки України.
8. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1991 року
підготувати пропозиції про порядок фінансування і
матеріально-технічного постачання Служби національної безпеки
України та внести на розгляд Верховної Ради України.
9. Кабінету Міністрів України, Комісіям Верховної Ради
України з питань оборони і державної безпеки, у питаннях
законодавства і законності до 1 листопада 1991 року подати проекти
нормативних актів про Службу національної безпеки України, органи
урядового та шифрованого зв'язку, а також про соціальний і
правовий захист працівників цих органів і осіб, звільнених у
зв'язку з реорганізацією Комітету державної безпеки України.
10. Покласти на Комісію Президії Верховної Ради України по
реорганізації органів державної безпеки України та постійну
Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної
безпеки координацію роботи щодо створення Служби національної
безпеки України та виконання цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 20 вересня 1991 року
N 1581-XIIвгору