Документ 1571-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2004, підстава - 257-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 листопада 2001 р. N 1571
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 257 ( 257-2004-п ) від 04.03.2004 )
Про затвердження переліку посад наукових
(науково-педагогічних) працівників державних
підприємств, установ, організацій, перебування
на яких дає право на призначення пенсій та виплати
грошової допомоги у разі виходу на пенсію
відповідно до статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних)
працівників державних підприємств, установ, організацій,
перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), що додається.
2. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників,
які працювали на державних підприємствах, в установах,
організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української
РСР, інших республік СРСР, а також СРСР.
3. В абзаці п'ятнадцятому пункту 3 Порядку обчислення стажу
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) (ЗП України,
1994 р., N 8, ст. 213; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28,
ст. 1164), слова та цифри "постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 1999 р. N 923 ( 923-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 22, ст. 1010), з дати присудження наукового
ступеня або вченого звання" замінити словами та цифрами
"постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р.
N 1571 ( 1571-2001-п )".
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р.
N 923 ( 923-99-п ) "Про перелік посад наукових працівників
державних наукових установ, організацій та посад
науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право
на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію
відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22,
ст. 1010);
постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпні 2000 р.
N 1191 ( 1191-2000-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923 у зв'язку з
прийняттям Закону України від 6 квітня 2000 р. "Про внесення змін
до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1313);
постанову Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р.
N 976 ( 976-2001-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 32, ст. 1490).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2001 р. N 1571
ПЕРЕЛІК
посад наукових (науково-педагогічних) працівників
державних підприємств, установ, організацій,
перебування на яких дає право на призначення
пенсій та виплати грошової допомоги у разі
виходу на пенсію відповідно до статті 24
Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 )
------------------------------------------------------------------ Підприємства, | Найменування посади установи, організації | ------------------------------------------------------------------ 1. Президії президент; перший віце-президент;
Національної академії віце-президент; головний учений секретар;
наук, Української перший заступник головного ученого
академії аграрних секретаря; заступник головного ученого
наук, Академії секретаря; академік-секретар відділення;
медичних наук, заступник академіка-секретаря відділення;
Академії педагогічних член президії академії наук; керівник
наук, Академії (завідуючий, начальник тощо), заступник
правових наук, керівника (завідуючого, начальника тощо)
Академії мистецтв структурного підрозділу (управління,
відділу, відділення, секції, сектору тощо),
який виконує науково-організаційну роботу;
головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
молодший науковий співробітник; учений
секретар; науковий співробітник-консультант
2. Наукові установи, керівник (директор, генеральний
організації конструктор, начальник тощо); заступник
(науково-дослідні, керівника (директора, генерального
дослідні, проектні, конструктора, начальника тощо) з основного
пошукові, напряму діяльності установи, організації
проектно- (їх філіалів); учений секретар;
конструкторські,
технологічні, головний інженер (конструктор, технолог,
проектно-технологічні, інший фахівець), заступник головного
конструкторські інженера (конструктора, технолога, іншого
організації, фахівця) установи, організації (їх
науково-технічні філіалів) з основного напряму діяльності
центри, установи, організації (їх філіалів);
науково-технічні
комплекси, керівник (завідуючий, начальник тощо),
науково-виробничі заступник керівника (завідуючого,
об'єднання, інші начальника тощо), головний інженер
наукові установи, (конструктор, технолог, інший фахівець),
організації), їх провідний інженер (конструктор, технолог,
філіали інший фахівець) структурного підрозділу
(відділення, відділу, лабораторії, сектору,
бюро, групи тощо), який займається
науковою, науково-технічною або
науково-організаційною діяльністю; головний
інженер (конструктор, технолог, інший
фахівець) наукового напряму, наукового
проекту;
головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
молодший науковий співробітник
3. Вищі навчальні керівник (ректор, президент тощо);
заклади та заклади заступники керівника (ректора, президента
післядипломної освіти тощо) з науково-педагогічного або наукового
(їх філіали) III-IV напряму діяльності; керівник філіалу;
рівнів акредитації заступники керівника філіалу з
(інститут, науково-педагогічного або наукового напряму
консерваторія, діяльності; завідувач кафедри; професор;
академія, університет доцент; старший викладач; викладач;
тощо); наукові асистент; учений секретар
підрозділи в їхньому
складі керівник (завідуючий, начальник тощо),
заступник керівника (завідуючого,
начальника тощо) структурного підрозділу
(кафедри, відділу, лабораторії, сектору,
групи тощо) з наукового напряму діяльності
установи (її філіалу);
головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
молодший науковий співробітник
4. Підприємства, керівник (начальник, завідуючий тощо),
виробничі об'єднання, головний інженер (конструктор, технолог,
заклади охорони інший фахівець), провідний інженер
здоров'я, інші (конструктор, технолог, інший фахівець)
установи, організації, структурного підрозділу (відділення,
не зазначені в пунктах відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи
1-3 цього переліку тощо) з наукового напряму діяльності
організації (її філіалу); головний інженер
(конструктор, технолог, інший фахівець)
наукового напряму, наукового проекту
головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
молодший науковий співробітниквгору