Документ 1570-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2004, підстава - 257-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 листопада 2001 р. N 1570
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 257 ( 257-2004-п ) від 04.03.2004 )
Про реалізацію частини другої статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що до стажу наукової роботи зараховується час
роботи на посадах керівників і професіоналів, які прирівнюються до
посад наукових (науково-педагогічних) працівників, якщо особи, які
їх займали, працювали за спеціальністю відповідно до групи
спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь,
або провадили діяльність, за яку присвоєне вчене звання, чи
займалися науково-організаційною діяльністю. При цьому час роботи
на зазначених посадах зараховується до стажу наукової роботи з
дати присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання.
Кваліфікаційні вимоги до керівників і професіоналів визначено
у Класифікаторі професій Державного класифікатора України (ДК
003-95), затвердженому наказом Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації від 27 липня 1995 р. N 257
( v0257217-95 ).
При визначенні середньомісячного заробітку зазначених
керівників та професіоналів для обчислення розміру пенсії
відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) враховується заробітна плата, яку вони
отримували під час перебування на зазначених посадах, розмір якої
не перевищував:
для керівників (заступників керівників) державних
підприємств, установ, організацій - максимального розміру
посадового окладу (ставки) керівника (заступника керівника)
науково-дослідної установи Національної академії наук з
урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж
наукової роботи відповідно до законодавства, обчислених із
зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки);
для інших працівників - максимального розміру посадового
окладу (ставки) старшого наукового співробітника науково-дослідної
установи Національної академії наук з урахуванням доплати за
науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи відповідно
до законодавства, обчислених із зазначеного максимального розміру
посадового окладу (ставки).
2. Дія цієї постанови поширюється на осіб, які працювали на
державних підприємствах, в установах, організаціях та вищих
навчальних закладах колишніх Української РСР, інших республік
СРСР, а також СРСР.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26вгору