Документ 1563-96-п, поточна редакція — Прийняття від 30.12.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 грудня 1996 р. N 1563
Київ
Про створення Тернопільського державного
технічного університету імені Івана Пулюя

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Прийняти пропозицію Міністерства освіти, погоджену з
Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Тернопільською
обласною державною адміністрацією, про створення Тернопільського
державного технічного університету імені Івана Пулюя на базі
Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя, що
ліквідується.
Створення зазначеного університету здійснити в межах
асигнувань, передбачених Міністерству освіти на підготовку кадрів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 28вгору