Про призначення Міністра соціального забезпечення України
Постанова Верховної Ради України від 17.09.19911555-XII
Документ 1555-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Міністра соціального
забезпечення України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст. 623 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Єршова Аркадія Віталійовича Міністром
соціального забезпечення України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 вересня 1991 року
N 1555-XIIвгору