Документ 1546-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності"
щодо забезпечення безпеки використання ядерної енергії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.737 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29,
ст. 389; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) доповнити словами "державного
нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2009 року
N 1546-VIвгору