Документ 1545-XII, поточна редакція — Прийняття від 12.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.621 )

У зв'язку з Постановою Верховної Ради України від 24 серпня
1991 року "Про проголошення незалежності України" ( 1427-12 ) та
прийняттям Акта проголошення незалежності України Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Встановити, що до прийняття відповідних актів законодавства
України на території республіки застосовуються акти законодавства
Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за
умови, що вони не суперечать Конституції ( 888-09 ) і законам
України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 12 вересня 1991 року
N 1545-XIIвгору