Про створення Приазовського національного природного парку
Указ Президента України; Перелік від 10.02.2010154/2010
Документ 154/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2016, підстава - 218/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення
Приазовського національного природного парку
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 218/2016 ( 218/2016 ) від 20.05.2016 }

З метою збереження, відтворення і раціонального використання
типових та унікальних степових і водних природних комплексів
північно-західного узбережжя Азовського моря, що мають важливе
природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче
значення, відповідно до статті 53 Закону України
"Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Створити на території Бердянського, Мелітопольського,
Приазовського, Якимівського районів, міст Бердянська та Мелітополя
Запорізької області Приазовський національний природний парк.
До території Приазовського національного природного парку
погоджено в установленому порядку включення 78126,92 гектара
земель, а саме:
1) 48053,20 гектара земель державної власності, що
передаються (в тому числі з вилученням у землекористувачів)
національному природному парку в постійне користування (з них
12481,20 гектара земель згідно з додатком 1 та 35572 гектари
земель водного фонду (22072 гектари Молочного лиману і
13500 гектарів Утлюцького лиману);
2) 3592,15 гектара земель, що включаються до території
національного природного парку без вилучення, згідно з додатком 2;
3) 26481,57 гектара земель державної власності (землі водного
фонду), прилеглих до акваторії Азовського моря, що включаються до
території національного природного парку без вилучення, у тому
числі:
а) уздовж берегової лінії шириною два кілометри від урізу
води:
від точки з координатами 46град.15'52" північної широти та
35град.16'41" східної довготи до точки з координатами
46град.39'34" північної широти та 35град.55'7,7" східної довготи
площею 13565 гектарів;
від точки з координатами 46град.45'17" північної широти та
35град.31'14" східної довготи до точки з координатами
46град.46'50" північної широти та 36град.42'33" східної довготи
площею 3151,29 гектара;
від точки з координатами 46град.42'21" північної широти та
36град.50'1" східної довготи до точки з координатами 46град.53'2"
північної широти та 37град.3'46" східної довготи площею
5618,71 гектара;
б) прилеглих до коси Бердянської від точки урізу води з
координатами 46град.43'32,8" північної широти та 36град.48'59,2"
східної довготи до точки з координатами 46град.42'46,4" північної
широти та 36град.47'39,3" східної довготи, далі до точки з
координатами 46град.39'10,8" північної широти та 36град.43'44,7"
східної довготи, далі до точки з координатами 46град.38'24,6"
північної широти та 36град.43'24" східної довготи, далі до точки з
координатами 46град.37'9,7" північної широти та 36град.43'58,4"
східної довготи, далі до точки з координатами 46град.36'46,7"
північної широти та 36град.45'58,4" східної довготи, далі до точки
з координатами 46град.37'26,4" північної широти та 36град.47'44,5"
східної довготи, до точки урізу води з координатами
46град.38'15,4" північної широти та 36град.46'37,2" східної
довготи площею 4146,57 гектара.
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити:
вирішення питання щодо утворення адміністрації Приазовського
національного природного парку та забезпечення її функціонування;
затвердження у двомісячний строк у встановленому порядку
Положення про Приазовський національний природний парк;
підготовку протягом 2010-2011 років матеріалів та вирішення
відповідно до законодавства питання щодо надання у постійне
користування Приазовському національному природному парку 48053,20
гектара земель; { Абзац четвертий пункту 1 статті 2 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 218/2016 ( 218/2016 ) від
20.05.2016 }
розроблення протягом 2010-2012 років та затвердження в
установленому порядку Проекту організації території Приазовського
національного природного парку, охорони, відтворення та
рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів;
розроблення протягом 2010-2011 років проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та проекту землеустрою з організації
та встановлення меж території національного природного парку,
отримання державних актів на право постійного користування
земельними ділянками;
2) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" та підготовки проектів
законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти,
необхідні для функціонування Приазовського національного
природного парку.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 лютого 2010 року
N 154/2010

ДОДАТОК 1
до Указу Президента України
від 10 лютого 2010 року
N 154/2010
ПЕРЕЛІК
земель, надання яких (у тому числі з вилученням
у землекористувачів) у постійне користування
Приазовському національному природному парку погоджено

------------------------------------------------------------------ | Уповноважений орган, користувач |Площа, гектарів| |------------------------------------------------+---------------| |Мелітопольська районна державна адміністрація | 652,90 | |(землі запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Приазовська районна державна адміністрація | 3061,83 | |(землі запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Якимівська районна державна адміністрація (землі| 7986,41 | |запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Комунальне сільськогосподарське підприємство | 780,06 | |"Зеленгосп" | | |------------------------------------------------+---------------| |Всього: | 12481,20 | ------------------------------------------------------------------
Глава Секретаріату
Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО

ДОДАТОК 2
до Указу Президента України
від 10 лютого 2010 року
N 154/2010
ПЕРЕЛІК
земель, включення яких до складу
Приазовського національного
природного парку без вилучення погоджено

------------------------------------------------------------------ | Власник, уповноважений орган, користувач |Площа, гектарів| |------------------------------------------------+---------------| |Бердянська районна державна адміністрація (землі| 1361,84 | |запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Бердянська міська рада (землі запасу) | 642,72 | |------------------------------------------------+---------------| |Мелітопольська районна державна адміністрація | 332,60 | |(землі запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Приазовська районна державна адміністрація | 232,07 | |(землі запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Якимівська районна державна адміністрація (землі| 590,84 | |запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Рибальське колективне підприємство "Маяк" | 330,00 | |------------------------------------------------+---------------| |Закрите акціонерне товариство "Приазовкурорт" | 97,04 | |------------------------------------------------+---------------| |Товариство з обмеженою відповідальністю | 5,04 | |"Азовтурінвест" | | |------------------------------------------------+---------------| |Всього: | 3592,15 | ------------------------------------------------------------------

Глава Секретаріату
Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКОвгору