Документ 153-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.05.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.06.2014. Подивитися в історії? )


60. До безконтактного електронного носія, який імплантовано в посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

1) інформація, що міститься на сторінці даних посвідчення;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук);

3) основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи);

4) дані щодо забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IКАО Doc 9303.

Додаткова змінна інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано в посвідчення, виключно за письмовим клопотанням особи без громадянства, а стосовно осіб без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі, - того з батьків, з ким проживає особа.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

61. До посвідчення, виданого особі без громадянства, яка в установленому законодавством порядку визнана недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвідчення, виданого особі без громадянства з фізичними вадами, - вноситься за її бажанням.

62. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами року, перед якими робиться пробіл.

63. Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “XX” - для дня, “XXX” - для місяця, “XX” - для року, “XX XXX XX” - для дня, місяця і року.

64. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”. Якщо особа без громадянства не бажає зазначати свою стать, ставиться позначка “X”.

65. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

1) у разі народження в Україні - відомості про місце народження (назва Автономної Республіки Крим, області з проставлянням літер “обл.”, назва обласного центру, мм. Києва та Севастополя - літери “м.”) вносяться українською мовою, а через скісну риску зазначається код країни латинськими літерами;

2) у разі народження за кордоном - відомості про місце народження вносяться відповідно до документа, що посвідчує факт реєстрації народження з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску - трилітерного коду країни.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

66. Територіальний орган або підрозділ ДМС, що видав посвідчення, позначається чотиризначним числом, у якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”, а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що оформили та видали посвідчення.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:


Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85

Коди територіальних органів чи підрозділів установлюються ДМС.

67. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” застосовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

Порядок визначення номера запису встановлюється уповноваженим органом.

68. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

69. Друга і третя сторінки посвідчення призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон, що вноситься на підставі підтвердних документів, поданих особою. Четверта сторінка призначена для особливих відміток. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для проставлення віз і відміток про перетинання особою державного кордону України.

На четверту сторінку посвідчення вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтвердних документів.

70. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.

71. Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон і стосовно яких відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних відомчих картотек.вгору