Документ 150-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2004 р. N 150
Київ
Про офіційне оприлюднення регуляторних актів,
прийнятих місцевими органами виконавчої влади,
територіальними органами центральних органів
виконавчої влади та їх посадовими особами, і
внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади

З метою реалізації положень статей 12-14 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що регуляторні акти, прийняті Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та
Севастополі державними адміністраціями, а також територіальними
органами центральних органів виконавчої влади в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах,
районах у мм. Києві та Севастополі та їх посадовими особами,
офіційно оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях або
друкованих засобах масової інформації відповідно Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та
Севастополі державних адміністрацій.
2. Внести до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3
( 3-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2004 р. N 150
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади ( 3-2002-п )

1. У пункті 8:
підпункти 1 і 2 після абзацу восьмого доповнити новими
абзацами такого змісту:
"плани підготовки органом проектів регуляторних актів та
зміни до них;
повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів,
проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
звіти про відстеження результативності прийнятих органом
регуляторних актів;
відомості про регуляторну діяльність органу".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімнадцятий підпункту 1
вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять першим, абзаци
дев'ятий - двадцять третій підпункту 2 вважати відповідно абзацами
тринадцятим - двадцять сьомим.
2. Пункт 9 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами
такого змісту:
"плани підготовки органом проектів регуляторних актів та
зміни до них;
повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів,
проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
звіти про відстеження результативності прийнятих органом
регуляторних актів;
відомості про регуляторну діяльність органу".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим.вгору