Про міністерства і державні комітети Української РСР
Закон Української РСР від 03.08.1990150-XII
Документ 150-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.05.1991, підстава - 1030в-XII

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
( Закон втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 1030в-XII ( 1030в-12 ) від 13.05.91, ВВР, 1991, N 26, ст. 291 )
Про міністерства і державні комітети
Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 33, ст.482 )

Відповідно до Декларації про державний суверенітет України
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такий перелік міністерств і державних комітетів
Української РСР: Міністерство будівництва, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство водних ресурсів і водного господарства, Міністерство деревообробної промисловості, Міністерство енергетики і електрифікації, Міністерство закордонних справ, Міністерство зв'язку, Міністерство культури, Міністерство легкої промисловості, Міністерство лісового господарства, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт, Міністерство народної освіти, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство праці, Міністерство промисловості будівельних матеріалів, Міністерство соціального забезпечення, Міністерство торгівлі, Міністерство транспорту, Міністерство фінансів, Міністерство хлібопродуктів, Міністерство юстиції, Державний комітет Української РСР по економіці, Державний агропромисловий комітет Української РСР, Державний комітет Української РСР по матеріально-технічному
постачанню, Державний комітет Української РСР у справах будівництва і
архітектури, Державний комітет Української РСР по статистиці, Державний комітет Української РСР по екології і раціональному
природокористуванню, Державний комітет Української РСР по захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Державний комітет Української РСР по вугільній промисловості, Державний комітет Української РСР по житлово-комунальному
господарству, Державний комітет Української РСР у справах національностей, Державний комітет Української РСР у справах молоді, фізичної
культури та спорту, Державний комітет Української РСР по телебаченню і
радіомовленню, Державний комітет Української РСР по пресі, Комітет державної безпеки Української РСР.
2. Рада Міністрів Української РСР для здійснення керівництва
міжгалузевими комплексами та групами однорідних галузей народного
господарства, а також іншими сферами управління утворює постійні
органи.
3. Встановити, що до приведення законодавства Української РСР
про органи державного управління у відповідність з цим Законом
чинні акти законодавства застосовуються, якщо вони не суперечать
цьому Закону.
4. Доручити Раді Міністрів Української РСР з урахуванням
законів Української РСР, що визначають державний суверенітет і
економічну самостійність України та перехід економіки республіки
до ринкових відносин, а також пропозицій, внесених народними
депутатами Української РСР, підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради Української РСР проект нового Закону Української
РСР про Раду Міністрів Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 серпня 1990 року
N 150-XIIвгору