Документ 15/2003, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2006, підстава - 157/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 157/2006 ( 157/2006 ) від 28.02.2006 }
Про Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України

З метою забезпечення послідовної реалізації курсу України на
євроатлантичну інтеграцію, підготовки пропозицій щодо координації
діяльності органів виконавчої влади у цій сфері та відповідно до
пункту 28 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національний центр з питань євроатлантичної
інтеграції України (далі - Національний центр) як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
2. Установити, що Національний центр очолює голова, якого
призначає Президент України.
Персональний склад Національного центру затверджує Президент
України за поданням голови Національного центру.
3. Призначити ГОРБУЛІНА Володимира Павловича - помічника
Президента України з питань національної безпеки - головою
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
4. Установити, що для інформаційного, експертного та іншого
забезпечення діяльності Національного центру утворюється апарат.
Фінансове забезпечення діяльності Національного центру
здійснюється Державним управлінням справами.
5. Голові Національного центру:
подати у двотижневий строк проект Положення про Національний
центр з питань євроатлантичної інтеграції України, пропозиції щодо
персонального складу Національного центру;
вжити заходів щодо створення апарату Національного центру.
6. Ліквідувати Державну міжвідомчу комісію з питань
співробітництва України з НАТО.
У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 3 квітня 1997 року N 292
( 292/97 ) "Про Державну міжвідомчу комісію з питань
співробітництва України з НАТО";
Указ Президента України від 17 грудня 1999 року N 1585
( 1585/99 ) "Про Голову Державної міжвідомчої комісії з питань
співробітництва України з НАТО".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2003 року
N 15/2003вгору