Про відзначення наукових працівників державними нагородами України
Указ Президії Верховної Ради України від 05.09.19911493-XII
Документ 1493-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.09.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення наукових працівників державними
нагородами України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст. 637 )

За заслуги у розвитку і впровадженні наукових досліджень та
підготовці кадрів
присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
Дудку Данилу Андрійовичу - завідуючому відділом Інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона АН України, доктору технічних
наук, академіку АН України, м. Київ.
Капітоновій Юлії Володимирівні - завідуючій відділом
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова АН України, доктору
фізико-математичних наук, професору, м. Київ.
Кравченку Анатолію Олександровичу - завідуючому відділенням
Одеського науково-дослідного інституту курортології та медичної
реабілітації, доктору медичних наук, професору.
Мельничуку Олександру Савичу - завідуючому відділом Інституту
мовознавства імені О.О. Потебні, доктору філологічних наук,
академіку АН України, м. Київ.
Русанівському Віталію Макаровичу - директору Інституту
мовознавства імені О.О. Потебні, доктору філологічних наук,
академіку АН України, м. Київ.
Сергієнку Івану Васильовичу - заступнику директора Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова АН України, доктору
фізико-математичних наук, академіку АН України, м. Київ.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 вересня 1991 року
N 1493-XIIвгору