Документ 1492-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.1997, підстава - 523-97-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 грудня 1996 р. N 1492
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 523 ( 523-97-п ) від 30.05.97 )
Про затвердження Порядку обчислення пенсій по
інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статті 54 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити Порядок обчислення пенсій по інвалідності, що
настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з
втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
(додається).
2. Міністерству соціального захисту населення привести
розміри всіх пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва
чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи у відповідність з цим
Порядком.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1996 р. N 1492
ПОРЯДОК
обчислення пенсій по інвалідності, що настала
внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій
у зв'язку з втратою годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи

1. Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) можуть
призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за
роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі
відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з
законодавством. Для обчислення пенсій середньомісячний фактичний заробіток
визначається за будь-які 12 місяців підряд роботи у зоні
відчуження в 1986-1990 роках. Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження з дня аварії не
менше 12 місяців підряд, за бажанням цієї особи пенсія може
обчислюватися із заробітку за будь-який повний календарний місяць
роботи в цій зоні. У випадках коли особа пропрацювала у зоні відчуження менше 12
місяців підряд, середньомісячний заробіток визначається шляхом
ділення її загальної суми за календарні місяці роботи на кількість
цих місяців. Якщо робота провадилась вахтовим методом, визначення
тривалості роботи у зоні відчуження і середньомісячного заробітку
для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна
вахта (не менше 14 робочих днів підряд) вважається як повний
місяць. Якщо особа пропрацювала у 1986-1990 роках у зоні відчуження
менше календарного місяця, пенсія обчислюється за її бажанням із
заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження за фактично
відпрацьований час. У цьому разі заробіток виходячи із тарифної
ставки (посадового окладу) з урахуванням коефіцієнта кратності без
урахування доплат за понаднормову роботу, в нічний час, у вихідні
та святкові дні, премій та інших доплат і надбавок, в одному з
неповних календарних місяців роботи в зоні відчуження ділиться на
кількість відпрацьованих днів, а отримана сума множиться на 25,4.
До одержаного розрахункового місячного заробітку додаються суми
всіх доплат, нараховані за фактично відпрацьований час у зоні
відчуження. До визначеного розрахункового заробітку осіб, які були
відряджені або направлені в зону відчуження і яким оплата праці
провадилась на одну кратність менше, додається середній заробіток
в розрахунковому місяці. В усіх випадках розмір середньомісячного заробітку для
обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках не
може перевищувати 3 тис. карбованців.
2. Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що
настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з
втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із
заробітку, отриманого за роботу за межами зони відчуження,
провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).
3. Середньомісячний заробіток осіб, віднесених до категорії
1, інвалідність яких настала у зв'язку з Чорнобильською
катастрофою і які працювали за межами зони відчуження,
обчислюється згідно із статтею 57 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", а пенсії призначаються відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення".
4. В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких
встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути
нижчими: по 1 групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком; по 2 групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком; по 3 групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком.
5. Розмір соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16
років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою,
підвищується на 100 відсотків щодо розміру, передбаченого пунктом
"в" статті 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення", а розмір
пенсії дітям-інвалідам віком від 16 до 18 років, захворювання яких
пов'язане з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим від
трьох мінімальних пенсій за віком.вгору