Документ 1484-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 1
Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 45, ст.685 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 частини третьої статті 1 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р.,
N 30-31, ст. 193; 2006 р., N 30, ст. 259) після слів "у державній"
доповнити словами "та комунальній".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 червня 2009 року
N 1484-VIвгору