Документ 145/99, поточна редакція — Редакція від 18.04.2011, підстава - 395/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої
діяльності органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 143/2003 ( 143/2003 ) від 19.02.2003
N 1411/2004 ( 1411/2004 ) від 16.11.2004
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

З метою вдосконалення нормотворчої діяльності органів
виконавчої влади п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України запровадити єдину систему
планування, координації та контролю за нормотворчою діяльністю
органів виконавчої влади.
2. Установити, що функції з планування законопроектної роботи
та роботи з адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу за поданням міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, координації нормотворчої діяльності
органів виконавчої влади та контролю за цією діяльністю здійснює
Міністерство юстиції України.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити:
подання до 1 грудня поточного року на розгляд Міністерства
юстиції України орієнтовного плану законопроектної роботи на
наступний рік; { Абзац другий статті 3 в редакції Указу Президента
N 143/2003 ( 143/2003 ) від 19.02.2003 }

{ Абзац третій статті 3 виключено на підставі Указу
Президента N 1411/2004 ( 1411/2004 ) від 16.11.2004 }

{ Абзац четвертий статті 3 виключено на підставі Указу
Президента N 1411/2004 ( 1411/2004 ) від 16.11.2004 }

розроблення передбачених планом проектів нормативно-правових
актів; { Абзац статті 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1411/2004 ( 1411/2004 ) від 16.11.2004 }
подання щорічно до 1 січня до Міністерства юстиції України
звітів про стан нормотворчої діяльності.
4. Міністерству юстиції України за погодженням із
заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади подати у двомісячний строк до Кабінету Міністрів
України проект Концепції адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.

{ Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1411/2004 ( 1411/2004 ) від 16.11.2004 }

{ Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1411/2004 ( 1411/2004 ) від 16.11.2004 }

{ Стаття 7 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1411/2004 ( 1411/2004 ) від 16.11.2004 }

{ Стаття 8 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 лютого 1999 року
N 145/99вгору