Про призначення тов. Васильченка В.С. Міністром праці Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 03.08.1990145-XII
Документ 145-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.08.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення тов. Васильченка В.С. Міністром праці
Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 33, ст. 477 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Васильченка Віталія Сергійовича Міністром
праці Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 серпня 1990 року
N 145-XIIвгору