Документ 1448-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.02.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.03.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів,
предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені
та/або використані на колісних транспортних засобах, і про
умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на
основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 10, ст. 80 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Приєднатися від імені України до Угоди про прийняття
єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів,
предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або
використані на колісних транспортних засобах, і про умови
взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих
приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві, з
поправками 1995 року ( 995_343 ).
2. Перелік єдиних технічних приписів, які будуть
застосовуватись Україною, визначається в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1448-IIIвгору