Документ 1443-96-п, поточна редакція — Редакція від 01.08.2006, підстава - 1074-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1996 р. N 1443
Київ
Про поетапну передачу до комунальної власності об'єктів
соціальної інфраструктури
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 842 ( 842-97-п ) від 05.08.97
N 635 ( 635-98-п ) від 07.05.98
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }

Виходячи з реальних можливостей державного бюджету щодо
фінансування видатків на утримання об'єктів соціальної
інфраструктури, які передаються суб'єктами підприємницької
діяльності до комунальної власності та на часткову зміну постанов
Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 р. N 891
( 891-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок передачі в
комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що
перебував у повному господарському віданні або в оперативному
управлінні підприємств, установ та організацій" та від 19 лютого
1996 р. N 222 ( 222-96-п ) "Про поетапну передачу до комунальної
власності об'єктів соціальної інфраструктури, які належать
суб'єктам підприємницької діяльності" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що пріоритети першочерговості поетапної
передачі до комунальної власності об'єктів соціальної
інфраструктури якщо інше не передбачено Державним бюджетом
України на поточний рік визначаються Кабінетом Міністрів України.
У зв'язку з цим призупинити дію пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 222 в частині
визначених обсягів передачі об'єктів соціальної інфраструктури у
1996 - 1998 роках. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 635 ( 635-98-п ) від 07.05.98 )
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за
пропозиціями міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління
майном підприємств та організацій, заснованих на державній
власності. Фонду державного майна виходячи з визначених Кабінетом
Міністрів України пріоритетів першочерговості поетапної передачі
до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури
переглядати у разі потреби разом з відповідними органами місцевого
самоврядування переліки зазначених об'єктів, що підлягають
передачі до комунальної власності у наступному бюджетному році,
узагальнювати розрахунки витрат на утримання цих об'єктів,
коригувати поквартальні графіки їх передачі та до 25 грудня року,
що передує наступному бюджетному, подавати ці матеріали
Міністерству фінансів і Міністерству економіки.
3. Розподіл витрат, передбачених державним бюджетом, на
утримання об'єктів соціальної інфраструктури визначається
Міністерством фінансів і Міністерством економіки за погодженням з
Кабінетом Міністрів України.
4. Під час формування переліків об'єктів соціальної
інфраструктури, що пропонуються для передачі до комунальної
власності у 1999 році і наступні роки, та розподілу витрат на їх
утримання за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не
передбачено Державним бюджетом України на поточний рік, виходити з
того, що до переліків у порядку черговості включаються об'єкти: підприємств у зв'язку з їх закриттям, або визнаних у
встановленому порядку банкрутами; військових частин, які ліквідовано; про передачу яких Кабінет Міністрів України прийняв
відповідні рішення, але фінансування їх утримання за рахунок
коштів державного бюджету не здійснювалось; підприємств та установ Державної кримінально-виконавчої
служби"; { Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 } підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави; сільськогосподарських підприємств, що реорганізуються у
зв'язку з виділенням окремих господарюючих суб'єктів. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 842
( 842-97-п ) від 05.07.97, в редакції Постанови КМ N 635
( 635-98-п ) від 07.05.98 )
Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.25вгору