Документ 1427-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2004

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Рекомендації парламентських слухань "Про державну політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновлення та перспективи"

      ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 16, ст.245 )


Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань "Про державну політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновлення та перспективи" (далі - Рекомендації парламентських слухань), що додаються.

2. Кабінету Міністрів України до 8 жовтня 2004 року інформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, з питань фінансів і банківської діяльності та Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань фінансово-економічного обгрунтування джерел і механізму відновлення заощаджень громадян України.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1427-IVСхвалено
Постановою Верховної Ради України
від 3 лютого 2004 року
N 1427-IV

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань "Про державну політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновлення та перспективи"

Учасники парламентських слухань, які відбулися 8 грудня 2003 року, проаналізували стан і проблеми державної політики в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян і відзначають, що робота Кабінету Міністрів України щодо розробки механізму повернення заощаджень проводиться надзвичайно низькими темпами.

Питання повернення грошових заощаджень, втрачених громадянами України, залишається одним з найбільш актуальних і складних соціальних питань сьогодення, проте норми, встановлені Законом України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", не виконуються.

У зв'язку з цим за ВАТ "Державний ощадний банк України" та Національною акціонерною страховою компанією "Оранта" як правонаступниками Ощадного банку СРСР та Укрдержстраху залишається негативний імідж у свідомості великої кількості вкладників та страхувальників - фізичних осіб, яким не компенсовані їх знецінені заощадження та страхові внески. Здійснення таких виплат сприятиме відродженню довіри до договорів страхування та буде мати позитивний вплив на ставлення громадян до пенсійної реформи.

Практичний досвід майже семирічного виконання вищезазначеного законодавчого акта, яким встановлені зобов'язання держави перед громадянами щодо відновлення знецінених заощаджень в сумі майже 132 млрд. гривень, свідчить, що відшкодування такої суми (яка майже втричі перевищує дохідну частину державного бюджету) тільки за рахунок бюджетних коштів є нереальним, тому доцільно залучити й інші джерела відшкодування.

Викликає стурбованість, що Кабінетом Міністрів України не вивчається можливість застосування позабюджетного фінансування процесу повернення заощаджень паралельно з бюджетним, доцільність створення з цією метою спеціального державного фонду компенсації заощаджень громадян, до якого входили б кошти як державного бюджету, так і позабюджетні кошти. Залишається також без уваги опрацювання можливості надходження коштів із зовнішніх джерел шляхом відновлення переговорного процесу з Російською Федерацією щодо врегулювання взаємовідносин з питань повернення Україні коштів її громадян, акумульованих в установах колишнього Ощадного банку СРСР, в комплексі з усіма взаємопов'язаними питаннями.

З метою подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених надзвичайно низькими темпами виконання зобов'язань держави перед громадянами України щодо повернення грошових заощаджень, та забезпечення підвищення ефективності цього процесу в подальшому учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

1. Президенту України посилити вимоги до центральних органів виконавчої влади щодо виконання в повному обсязі Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", розпоряджень Президента України та інших нормативно-правових актів щодо повернення та компенсації втрачених заощаджень громадян.

2. Кабінету Міністрів України:

активізувати діяльність робочої групи, створеної відповідно до розпорядження Президента України від 16 січня 2002 року N 7/2002-рп, з розроблення механізмів погашення втрат громадян від знецінення їх грошових заощаджень;

вважати за необхідне поряд з вишуканням додаткових внутрішніх джерел надходження коштів для повернення та компенсації знецінених заощаджень громадян опрацювання можливості надходження зовнішніх фінансових ресурсів шляхом відновлення переговорного процесу з Російською Федерацією;

розробити і подати на розгляд Верховної Ради України на п'ятій сесії проект Закону України про механізм і порядок повернення грошових заощаджень громадян, поміщених в установах Ощадного банку СРСР та Укрдержстраху, враховуючи можливість застосування як бюджетного, так і позабюджетного фінансування, проведення безготівкових форм розрахунків. При впровадженні позабюджетного фінансування чітко визначити джерела формування позабюджетного фонду компенсації заощаджень громадян, кошти якого не входили б до складу Державного бюджету України, передбачивши такі нетрадиційні джерела його створення, як відрахування від прибутку колишніх державних спеціалізованих банків та інших акціонерних банків, податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб.

При цьому передбачити терміни введення податку на нерухоме майно як одного із джерел позабюджетного фонду в повному обсязі, що має суто цільове призначення, - повернення знецінених заощаджень громадян;

розглянути можливість залучення коштів Національного банку України як джерела позабюджетного фонду компенсації заощаджень громадян України;

вивчити питання застосування безготівкового розрахунку із вкладниками товарами тривалого користування, оплатою навчання у навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, житлово-комунальних послуг;

у разі перевиконання дохідної частини Державного бюджету України в 2004 році збільшити порівняно з минулим роком видатки на компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень;

вважати за необхідне додержання принципу рівності громадян у відшкодуванні страхових внесків, поміщених в установах колишнього Укрдержстраху, та вкладів в установах Ощадного банку СРСР;

забезпечити у 2004 році здійснення обліку установами ВАТ "Державний ощадний банк України" та колишнього Укрдержстраху вкладів і договорів страхування, грошові заощадження та страхові внески за якими підлягають виплаті громадянам відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України";

вивчити питання та внести пропозиції про доцільність створення спеціального державного фонду компенсації заощаджень громадян;

розглянути питання щодо виділення коштів на забезпечення проведення компенсаційних виплат та на відшкодування затрат по веденню картотеки особових рахунків.вгору