Документ 1419/98, поточна редакція — Редакція від 26.12.2013, підстава - 698/2013

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про стипендії Президента України учасникам
і призерам міжнародних учнівських олімпіад
з базових навчальних предметів
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 698/2013 ( 698/2013 ) від 20.12.2013 }

З метою підвищення інтелектуального потенціалу суспільства та
заохочення обдарованих учнів п о с т а н о в л я ю:
1. Заснувати, починаючи з 1999 року, 35 щорічних стипендій
Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів у розмірі, що визначається
Кабінетом Міністрів України.
2. Затвердити Положення про порядок призначення стипендій
Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів (додається).
3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям, починаючи з 1999 року, передбачати в
проектах державного та місцевих бюджетів видатки на виплату
зазначених у статті 1 цього Указу стипендій.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 грудня 1998 року
N 1419/98
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 грудня 1998 року
N 1419/98
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення стипендій Президента України
учасникам і призерам міжнародних учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів

1. Стипендії Президента України призначаються учасникам і
призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів з метою морального заохочення та матеріальної підтримки
обдарованих учнів, які своїми результатами у навчанні сприяють
підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені,
засвідчують високий рівень освіти в Україні.
Перелік базових навчальних предметів визначається
Міністерством освіти і науки України. { Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 698/2013
( 698/2013 ) від 20.12.2013 }
2. Стипендії Президента України призначаються строком на один
рік за рішенням колегії Міністерства освіти і науки України тим
учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових
навчальних предметів, які є учнями або студентами навчальних
закладів України і постійно проживають в Україні. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 698/2013 ( 698/2013 ) від 20.12.2013 }
3. Зазначені стипендії виплачуються щомісячно, починаючи з 1
вересня поточного року, за рахунок коштів бюджету, з якого
здійснюється фінансування навчального закладу, де навчається
стипендіат.
Якщо міжнародні учнівські олімпіади відбулися після 1
вересня, то стипендії Президента України виплачуються з першого
числа місяця, що настає після місяця, в якому проведено відповідну
олімпіаду.
4. Призерам міжнародних учнівських олімпіад строк виплати
стипендій Президента України може бути продовжено на один рік за
особливі успіхи у навчанні за поданням керівників навчальних
закладів.
5. Стипендіату одночасно може бути призначено не більше
однієї стипендії.
6. Виплата стипендії Президента України може припинятися за
рішенням колегії Міністерства освіти і науки України за поданням
керівників навчальних закладів за порушення стипендіатом
навчальної дисципліни або у разі відрахування стипендіата із
навчального закладу, а також у разі від'їзду стипендіата за кордон
на навчання (крім випадків, коли це відбувається за направленням
навчального закладу, де він навчається), на роботу та з інших
причин на строк понад два місяці. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 698/2013 ( 698/2013 ) від 20.12.2013 }

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору