Документ 1403-XIV, поточна редакція — Прийняття від 21.01.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з контролю і перевірки
фінансово-господарської та організаційної
діяльності колишнього Голови Верховної Ради України,
Апарату Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.58 )

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України,
( 254к/96-ВР ) частини шостої статті 4.3.4 та глави 8.4
Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
контролю і перевірки фінансово-господарської та організаційної
діяльності колишнього Голови Верховної Ради України, Апарату
Верховної Ради України (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Затвердити склад Тимчасової слідчої комісії (додається).
3. Обрати Головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Кендзьора Я.М.
4. Тимчасовій слідчій комісії здійснити контроль і перевірити
фінансово-господарську та організаційну діяльність колишнього
Голови Верховної Ради України (Ткаченко О.М.), Апарату Верховної
Ради України, законність використання бюджетних та позабюджетних
коштів, розпорядження майном і у десятиденний термін
проінформувати Верховну Раду України.
5. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Заступник Голови
Верховної Ради України В.МЕДВЕДЧУК
м. Київ, 21 січня 2000 року
N 1403-XIV
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 21 січня 2000 року N 1403-XIV
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з контролю і перевірки фінансово-господарської
та організаційної діяльності колишнього Голови Верховної
Ради України, Апарату Верховної Ради України

Бандурка Олександр Маркович
Волков Олександр Михайлович
Джоджик Ярослав Іванович
Ємець Олександр Іванович
Іоффе Юлій Якович
Кендзьор Ярослав Михайлович
Король Віктор Миколайович
Литвак Олег Михайлович
Москвін Сергій Олександрович
Пересунько Сергій Іванович
Тягнибок Олег Ярославович
Чайка Віктор Володимирович
Шишкін Віктор Івановичвгору