Документ 138/92, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.1992, підстава - 304/92

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про компенсацію населенню України втрат
від знецінення заощаджень у зв'язку з
лібералізацією цін
{ Дію Указу поширено на комерційні банки України згідно з
Указом Президента N 208/92 від 03.04.92 }
{ Дію Указу поширено на грошові заощадження громадян за
договорами довгострокового страхування з установами
Укрдержстраху згідно з Указом Президента N 304
( 304/92 ) від 25.05.92 }

З метою компенсації населенню України втрат від знецінення
заощаджень у зв'язку з лібералізацією цін п о с т а н о в л я ю:
1. Провести компенсацію населенню України втрат від
знецінення заощаджень в Ощадному банку України шляхом їх
переоцінки і збільшення розміру на 100 відсотків.
2. Компенсаційні виплати населенню проводяться по всіх видах
вкладів (за винятком спеціальних, які були відкриті у зв'язку з
попередньою компенсацією), виходячи з їх залишку на 2 січня 1992
року, в порядку, визначеному Національним банком України і Ощадним
банком України.
3. Суми компенсації, визначені відповідно до статті другої
цього Указу, зараховуються на спеціальні приватизаційні рахунки в
Ощадному банку України.
4. Національному банку України, Ощадному банку України,
Міністерству фінансів України, Міністерству України у справах
роздержавлення власності і демонополізації виробництва у місячний
строк визначити порядок використання коштів, зарахованих на
спеціальні приватизаційні рахунки в Ощадному банку України, на
цілі, пов'язані з приватизацією житла, підприємств торгівлі,
громадського харчування, побутового обслуговування, малих і
середніх підприємств та інших об'єктів приватизації.
5. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 6 березня 1992 року
N 138вгору