Документ 137-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.06.2017, підстава - 2034-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Європейської соціальної хартії
(переглянутої)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 43, ст.418 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2034-VIII ( 2034-19 ) від 17.05.2017, ВВР, 2017, N 24, ст.279 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Європейську соціальну хартію (переглянуту)
( 994_062 ), вчинену 3 травня 1996 року у м. Страсбурзі та
підписану від імені України 7 травня 1999 року у м. Страсбурзі
(додається*), з такими заявами:
1. Україна бере на себе зобов'язання вважати частину I Хартії
декларацією цілей, до здійснення яких вона прагнутиме всіма
відповідними засобами, як зазначено у вступному пункті частини
I Хартії.
2. Україна бере на себе зобов'язання вважати обов'язковими
для України такі статті та пункти частини II Хартії:
- пункти 1, 2, 3, 4 статті 1;
- пункти 1, 2, 4, 5, 6, 7 статті 2;
- пункти 1, 2, 3, 4 статті 3;
- пункти 2, 3, 4, 5 статті 4;
- стаття 5;
- пункти 1, 2, 3, 4 статті 6;
- пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 статті 7;
- пункти 1, 2, 3, 4, 5 статті 8;
- стаття 9;
- пункти 1, 2, 3, 4, 5 статті 10;
- пункти 1, 2, 3 статті 11;
- пункти 3, 4 статті 12; { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2034-VIII
( 2034-19 ) від 17.05.2017 }
- пункти 1, 2 статті 14;
- пункти 1, 2, 3 статті 15;
- стаття 16;
- пункти 1, 2 статті 17;
- пункти 1, 2, 3, 4 статті 18;
- стаття 20;
- стаття 21;
- стаття 22;
- стаття 23;
- стаття 24;
- пункти 1, 2 статті 26;
- пункти 1, 2, 3 статті 27;
- стаття 28;
- стаття 29;
- стаття 30;
- пункти 1, 2 статті 31.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 137-V

------------------- * Додається до оригіналу.вгору