Документ 1353/98, поточна редакція — Редакція від 09.07.1999, підстава - 901-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про гарантування захисту економічних
інтересів та поліпшення соціального забезпечення
селян-пенсіонерів, які мають право на земельну
частку (пай)
( Додатково див.
Указ Президента N 749/99 від 28.06.99
Постанову ВР N 901-XIV ( 901-14 ) від 09.07.99 )

З метою гарантування захисту економічних інтересів і
поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають
право на земельну частку (пай), та відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що, починаючи з 1 січня 1999 року, колективні
сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські
кооперативи, сільськогосподарські акціонерні товариства, селянські
(фермерські) господарства, інші підприємства, установи,
організації, які використовують землю для сільськогосподарського
виробництва (далі - орендарі), за бажанням селян-пенсіонерів, які
мають право на земельну частку (пай) (далі - орендодавці),
укладають з ними договори оренди цих часток (паїв).
2. Розмір плати за оренду земельної частки (паю), що
вноситься орендарем орендодавцеві, не може бути меншим 0,5
відсотка вартості земельної частки (паю), яка передана в оренду.
Форми плати за оренду (грошова, натуральна чи відробіткова),
види продукції чи послуг, що надаються як плата за оренду, та
строки внесення цієї плати визначаються у договорі оренди
земельної частки (паю).
Порядок проведення перерахунку обсягів натуральної та
відробіткової форм плати за оренду в грошову встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
3. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 грудня 1998 року
N 1353/98вгору