Про створення національного природного парку "Святі Гори"
Указ Президента України від 13.02.1997135/97
Документ 135/97, поточна редакція — Редакція від 13.02.2010, підстава - 57/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення національного природного
парку "Святі Гори"
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 57/2010 ( 57/2010 ) від 22.01.2010 }

З метою збереження, відтворення та раціонального використання
ландшафтів Донецького кряжа з типовими та унікальними природними
комплексами, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове,
освітнє, рекреаційне та оздоровче значення, п о с т а н о в л я ю:
1. Створити на території Краснолиманського та Слов'янського
районів Донецької області національний природний парк "Святі Гори"
і підпорядкувати його Міністерству охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України. Установити площу земель національного природного парку "Святі
Гори" 40589 гектарів, у тому числі 11878 гектарів, що надаються
йому у постійне користування, та 28711 гектарів, що включаються до
його складу без вилучення у землекористувачів (додатки N 1 і N 2).
{ На часткову зміну частини другої статті 1 визначити, що до
території національного природного парку "Святі Гори" в
установленому порядку погоджено включення додатково 20 гектарів
земель державної власності, які надаються національному природному
парку у постійне користування (Слов'янський район Донецької
області), та одночасно виключення 3,5 гектара земель для
подальшого надання їх у постійне користування Свято-Успенському
Святогірському чоловічому монастирю для відновлення його культових
споруд згідно з Указом Президента N 57/2010 ( 57/2010 ) від
22.01.2010 }
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України за участю Міністерства лісового
господарства України, Державного комітету України по земельних
ресурсах та Донецької обласної державної адміністрації підготувати
і подати у шестимісячний строк матеріали для вирішення відповідно
до законодавства питання про вилучення у землекористувачів 11878
гектарів земель і передачу їх у постійне користування
національному природному парку "Святі Гори".
3. Кабінету Міністрів України під час доопрацювання проекту
Державного бюджету України на 1997 рік провести відповідний
перерозподіл асигнувань з метою забезпечення утримання
національного природного парку "Святі Гори".
4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України: затвердити у двомісячний строк Положення про національний
природний парк "Святі Гори"; забезпечити у 1997-1998 роках за рахунок асигнувань, що
передбачаються Державним бюджетом України на природоохоронні
заходи, розроблення проекту організації території національного
природного парку "Святі Гори", охорони, відтворення та
рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів,
погодити його з Міністерством лісового господарства України та
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і
подати на затвердження Кабінету Міністрів України.
5. Змінити відповідно статус ландшафтних заказників
загальнодержавного значення "Гори Артема" та "Святогірський" у
зв'язку з включенням їх територій до складу земель національного
природного парку "Святі Гори".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 лютого 1997 року
N 135/97
ДОДАТОК N 1
До Указу Президента України
від 13 лютого 1997 року N 135/97
ПЕРЕЛІК
землекористувачів, землі яких мають бути надані
у постійне користування національному природному
парку "Святі Гори"
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Землекористувачі | Територія | Площа, гектарів | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Краснолиманське Краснолиманської 8055
державне лісогос- міської ради
подарське підпри-
ємство (Святогір-
ське лісництво)
Слов'янське дер- Слов'янської район- 3823
жавне лісогоспо- ної ради
дарське підпри-
ємство (Теплин-
ське лісництво)
У с ь о г о: 11878

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ

ДОДАТОК N 2
До Указу Президента України
від 13 лютого 1997 року N 135/97
ПЕРЕЛІК
землекористувачів, землі яких включаються до складу
національного природного парку "Святі Гори"
без вилучення
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Землекористувачі | Територія | Площа, гектарів | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Краснолиманське Краснолиманської 19573
державне лісогос- міської ради
подарське підпри-
ємство (Дроби-
шівське, Красноли-
манське, Ямпільсь-
ке лісництво)
Науково-дослідний Краснолиманської 17
інститут комплекс- міської ради
ної автоматизації
Радгосп "Комуніст" Краснолиманської 20
міської ради
Слов'яногірська Слов'яногірської 967
міська рада міської ради
Слов'янське дер- Слов'янської 8134
жавне лісогоспо- міської ради
дарське підприємс-
тво (Маяцьке та
Краснопільське
лісництво)
У с ь о г о: 28711

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору