Документ 134-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.09.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.10.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 45, ст.272 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до частини першої статті 2 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48,
ст. 296) такі зміни:
1. Доповнити частину першу новим абзацом шостим такого
змісту:
"розміщення державного замовлення на висвітлення діяльності
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України згідно із Законом України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ).
У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять четвертий вважати
відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим.
2. В абзаці сьомому слова "раціональним розміщенням"
виключити; після слова "виконанням" доповнити словами "інших
видів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 вересня 1998 року
N 134-XIVвгору