Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 11.01.200713
Документ 13-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.03.2011, підстава - 178-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 січня 2007 р. N 13
Київ
Деякі питання призначення і виплати
допомоги сім'ям з дітьми
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 900 ( 900-2007-п ) від 11.07.2007
N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008
N 178 ( 178-2011-п ) від 02.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок призначення і виплати допомоги при
народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку особам, застрахованим в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування, що
додається.
2. Установити, що на виконання статті 56 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) допомога по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, не
застрахованим у системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування, призначається та виплачується з метою
створення належних умов для повноцінного утримання та виховання
дитини з урахуванням таких особливостей:
1) допомога призначається у розмірі, що дорівнює різниці між
50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше
90 гривень (мінімальний розмір);
2) для призначення допомоги у розмірі, що перевищує
мінімальний, подається в установленому порядку довідка про
середньомісячний сукупний дохід сім'ї, визначений згідно з
методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів
соціальної допомоги ( z0112-02 ) на підставі довідки про доходи і
декларації про доходи та майновий стан усіх членів сім'ї;
3) до складу сім'ї особи, що звернулася за призначенням
допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та
підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти
віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих
навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця
проживання або реєстрації місця проживання; неодружені повнолітні
діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або
інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні
батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і
перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних
доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не
перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
3. Зупинити на 2007 рік дію абзаців першого - третього пункту
13 та абзацу першого пункту 22 Порядку призначення і виплати
державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751
( 1751-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2365; 2005 р., N 17, ст. 902).

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 178
( 178-2011-п ) від 02.03.2011 }

5. Визнати такими, що втратили чинність:
Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини
особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 21 квітня 2005 р. N 315 ( 315-2005-п )
"Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 17, ст. 902);
постанову Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р.
N 503 ( 503-2006-п ) "Про внесення змін до Порядку призначення і
виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у
системі загальнообов'язкового державного соціального страхування"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1112).
6. Виплата згідно з цією постановою допомоги при народженні
дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку особам, застрахованим в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
здійснюється починаючи з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28
{ Порядок призначення і виплати допомоги при народженні
дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку особам, застрахованим в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування втратив
чинність на підставі Постанови КМ N 57 ( 57-2008-п ) від
22.02.2008 }вгору