Документ 1295-98-п, поточна редакція — Редакція від 18.08.2005, підстава - 772-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1295
Київ
Про затвердження Порядку розподілу товарів,
отриманих як благодійна допомога, та контролю
за цільовим розподілом благодійної допомоги у
вигляді наданих послуг або виконаних робіт
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1778 ( 1778-98-п ) від 12.11.98
N 772 ( 772-2005-п ) від 18.08.2005 )

Відповідно до підпункту 5.1.21 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розподілу товарів, отриманих як
благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом
благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт
(додається).
2. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству
агропромислового комплексу, Державному комітетові по
стандартизації, метрології та сертифікації забезпечити оперативне
безоплатне оформлення документів, які підтверджують якість та
безпеку товарів благодійної допомоги, підрозділами та
організаціями, що належать до сфери їх управління.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М.П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1295
ПОРЯДОК
розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога,
та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги
у вигляді наданих послуг або виконаних робіт

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу товарів, отриманих
як благодійна допомога юридичними особами - її набувачами, та
контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді
наданих послуг або виконаних робіт.
2. Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів,
робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами -
її набувачами з метою провадження діяльності у напрямах,
передбачених статтею 4 Закону України "Про благодійництво та
благодійні організації" ( 531/97-ВР ).
3. Особливості оподаткування благодійної допомоги, в тому
числі умови надання податкових пільг, визначаються законодавчими
актами.
4. Після отримання від благодійника пропозицій щодо надання
благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо
юридична особа - набувач благодійної допомоги: визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб,
яким вона надаватиметься; повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану
благодійну допомогу.

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 772
( 772-2005-п ) від 18.08.2005 )

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 772
( 772-2005-п ) від 18.08.2005 )

( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 772
( 772-2005-п ) від 18.08.2005 )

8. Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги ведуть
бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання,
розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів,
робіт, послуг, а також звітність за встановленими Держкомстатом
формами, яку надсилають відповідній комісії з питань гуманітарної
допомоги та органам державної податкової служби. Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною
допомогою, юридичні особи - набувачі благодійної допомоги
користуються планом рахунків та інструкцією про його використання,
що діють в Україні. Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги самостійно
визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов'язаних з
благодійною допомогою, запроваджують відповідні рахунки. Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги у своїй річній
фінансовій звітності відображають: у бухгалтерському балансі - окремо кошти (товари, роботи,
послуги), отримані як благодійна допомога; у звіті про прибутки та збитки - окремо вартісну величину
отриманої благодійної допомоги. У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні
пояснення щодо зазначених показників діяльності, пов'язаної з
благодійною допомогою. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 772
( 772-2005-п ) від 18.08.2005 )
9. Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом
благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють
місцеві органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням -
місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової
служби.вгору