Документ 1294-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2018, підстава - 704-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2007 р. № 1294
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 03.02.2010}

{Установити, що розмір грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, що сталися до набрання чинності цією Постановою КМ, визначається відповідно до розміру грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за спеціальне звання, відсоткової надбавки за вислугу років та щомісячної 100-відсоткової надбавки відповідно до законодавства) за останньою посадою, яку займали такі особи на день загибелі (смерті), поранення (контузії; травми або каліцтва) чи інвалідності, згідно з Постановою КМ № 644 від 16.07.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 911 від 16.10.2008
№ 112 від 03.02.2010
№ 170 від 24.02.2010
№ 761 від 20.07.2011
№ 917 від 31.08.2011
№ 1222 від 30.11.2011
№ 208 від 27.03.2013
№ 377 від 29.05.2013
№ 380 від 29.05.2013
№ 162 від 04.06.2014
№ 273 від 17.07.2014
№ 395 від 03.09.2014
№ 230 від 22.04.2015
№ 406 від 14.05.2015
№ 649 від 22.09.2016
№ 883 від 30.11.2016
№ 1036 від 28.12.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

2. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством інфраструктури, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони, Службою зовнішньої розвідки, Державною пенітенціарною службою, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - державні органи).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 1222 від 30.11.2011, № 380 від 29.05.2013}

Виплата грошового забезпечення курсантам навчальних закладів Державної податкової служби здійснюється в порядку, що затверджується Державною податковою службою.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 112 від 03.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011}

3. Затвердити:

схеми посадових окладів військовослужбовців та курсантів навчальних закладів у розмірах згідно з додатками 1-8, 30-32;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 395 від 03.09.2014}

схеми посадових окладів осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатками 9-23;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014}

схеми окладів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатком 24;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатками 25-28, 33.

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011}

4. Умови оплати праці державних службовців та інших працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, установ, закладів та організацій відповідних галузей бюджетної сфери.

5. Надати право керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:

1) установлювати:

посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, - у розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами згідно з додатками 1-23 і 30-32 за аналогічними посадами;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 917 від 31.08.2011}

надбавку за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, військовослужбовцям органів (підрозділів) Державної прикордонної служби, Морської охорони, що безпосередньо забезпечують охорону ділянок кордону, здійснюють прикордонний контроль і пропуск через кордон, військовослужбовцям Служби безпеки, які безпосередньо здійснюють заходи, пов'язані з виконанням завдань державної безпеки, військовослужбовцям розвідувальних органів, які безпосередньо виконують функції з добування інформації, забезпечують та беруть участь у спеціальних заходах, спрямованих на підтримку національних інтересів, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, військовослужбовцям Служби безпеки за службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції, військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які безпосередньо забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

{Абзац третій підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014}

Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується;

посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3-7 відсотків нижче від визначеного схемою розміру посадового окладу відповідного керівника;

надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки, військовослужбовцям Управління державної охорони, які забезпечують державну охорону органів державної влади та посадових осіб України - в розмірі до 70 відсотків посадового окладу;

надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 911 від 16.10.2008}

надбавку військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) органів управління та військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил - у розмірі до 100 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом;

{Підпункт 1 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 30.11.2016}

2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення;

3) надавати військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 273 від 17.07.2014}

6. Виплачувати:

1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 29;

2) надбавку за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів), особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які займають посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземної мови: однієї західноєвропейської - у розмірі 10 відсотків, двох і більше - 25; однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням;

{Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 30.11.2011}

4) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних управлінь та інших органів управління військових формувань, військових комісаріатів, військовослужбовцям Адміністрації, територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, санаторно-курортних закладів, закладів охорони здоров’я та організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

{Абзац другий підпункту 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 917 від 31.08.2011, № 395 від 03.09.2014}

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - в розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

5) доплату за вчене звання особам офіцерського та начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), у розмірі - 25, професора - 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

6) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту", - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.

Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням;

7) надбавку за почесні звання:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних (територіальних) управлінь та інших органів управління військових формувань, військових комісаріатів за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний" виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;

8) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірах та порядку, визначених законодавством;

9) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби, - в розмірі восьми, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - в розмірі 12 посадових окладів;

10) одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом у таких розмірах:

особам рядового складу - вісім мінімальних заробітних плат;

особам сержантського і старшинського складу - дев’ять мінімальних заробітних плат;

особам офіцерського складу - десять мінімальних заробітних плат.

{Пункт 6 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 406 від 14.05.2015}

7. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення, визначених згідно з додатками 25-28, їх виплата провадиться в межах затвердженого фонду грошового забезпечення в обсязі до 50 відсотків установленого згідно із зазначеними додатками розміру, крім щомісячних виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу льотного та наземного складу авіації, плаваючого складу, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які виконують водолазні роботи, проходять службу у високомобільних десантних військах та частинах спеціального призначення, та виплати одноразової винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які знешкоджують вибухові предмети.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 377 від 29.05.2013}

8. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та у військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до набрання чинності цією постановою, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

9. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання державних органів.

10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, іншим державним органам упорядкувати у тримісячний строк перелік і розміри виплати додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

12. Державним органам:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою;

проаналізувати за підсумками I кварталу 2008 р. результати запровадження умов грошового забезпечення, визначених цією постановою, та внести у разі потреби відповідні пропозиції.

13. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності указами Президента України, що визначають умови грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу державних органів, але не раніше ніж 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України, Національної гвардії та Держспецтрансслужби за основними типовими посадами

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

центральний апарат

військова ланка, територіальні органи (підрозділи)

Перший заступник та заступники командувачів видів Збройних Сил, Об’єднаного оперативного штабу, Національної гвардії


2000-2250

Директор департаменту, начальник головного управління

2000-2140


Командувач військами оперативного командування, командир корпусу, командир повітряного командування


2000-2140

Начальник регіонального управління


1900

Начальник самостійного управління

1800-1900


Начальник територіального управління


1800-1900

Начальник самостійного відділу

1700-1800


Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

1500-1600


Завідувач самостійного сектору

1350-1400


Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

1250-1350


Старший офіцер

1150-1200


Командир бригади, командир об'єднаного загону


1150-1200

Офіцер

1050-1150


Командир полку, командир загону, завідувач сектору регіонального управління


1050-1150

Командир батальйону (дивізіону), командир окремого загону


1000-1100

Командир роти, батареї


950-1050

Командир взводу


750-850

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 162 від 04.06.2014, № 649 від 22.09.2016}
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. № 761)

СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу Управління державної охорони

Найменування посади

Розмір посадового окладу,
гривень

Директор Департаменту

2140

Начальник Апарату начальника Управління

1990

Начальник служби

1890

Начальник самостійного відділу

1800

Начальник відділу у складі Департаменту, Служби

1785

Головний інспектор

1650-1680

Начальник відділення

1600

Інспектор

1310-1500

Начальник групи

1400

Головний фахівець

1310

Фахівець

1230

Старший офіцер, старший оперуповноважений

1200

Офіцер, оперуповноважений

1150

Молодший офіцер, молодший оперуповноважений

1050

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 761 від 20.07.2011}Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

СХЕМА
посадових окладів офіцерського складу Держприкордонслужби

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Адміністрація

органи охорони державного кордону

Директор департаменту

2140


Начальник управління

1800-1900


Начальник регіонального управління


1800-1900

Начальник самостійного відділу

1700-1800


Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

1500-1600


Начальник самостійного сектору

1350-1400


Начальник прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, начальник відділу регіонального управління


1350-1400

Начальник сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

1250-1350


Старший офіцер

1150-1200


Офіцер

1050-1150


Командир взводу


750-850
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу органів СБУ

(гривень)

Найменування посад

Розмір посадового окладу

центральне управління

регіональні органи, органи військової контррозвідки

Начальник департаменту

2140


Начальник управління

1990

1990

Начальник служби

1890

1750

Начальник відділу

1800

1600

Начальник сектору (відділення)

1600

1400

Старший оперуповноважений

1200

1100

Оперуповноважений

1150

1000
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

Начальник департаменту

2140

Начальник управління

1990

Начальник служби

1890

Начальник відділу

1800

Начальник відділення

1600

Начальник сектору

1400

Старший офіцер, старший оперуповноважений

1200

Офіцер, оперуповноважений

1150вгору