Про присвоєння рангів державним службовцям
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.20031278
Документ 1278-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 15.08.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 серпня 2003 р. N 1278
Київ
Про присвоєння рангів
державним службовцям

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти третій ранг державного службовця:
БУРЯКОВСЬКОМУ - заступнику Міністра фінансів Вадиму Всеволодовичу
КАРТАВЦЕВІЙ - науковому консультанту судді Наталії Іольївні Конституційного Суду України
КОТОВЕНКУ - помічнику Секретаря Ради Івану Івановичу національної безпеки і оборони
України
МЕЛЬНИКУ - першому заступнику голови Леоніду Івановичу Львівської обласної державної
адміністрації
МУЗКУ - заступнику Керівника Управління Олександру Миколайовичу Державного Протоколу та
Церемоніалу Президента України -
завідувачу відділу забезпечення
заходів за участю дружини
Президента України Адміністрації
Президента України
Присвоїти четвертий ранг державного службовця:
ГАЛИЦЮ - заступнику Міністра праці та Георгію Костянтиновичу соціальної політики
КОПИТОВУ - заступнику Голови Державного Сергію Миколайовичу казначейства України - начальнику
управління Державного казначейства
у м. Києві
КОХАНУ - заступнику Міністра культури і Тимофію Григоровичу мистецтв
ОЛІЙНИКУ - заступнику начальника Управління
Володимиру Борисовичу експертизи, аналізу та дерегуляції
розвитку реального сектору
економіки, завідуючому Відділом
стратегії розвитку транспорту і
зв'язку Департаменту розвитку
реального сектору економіки
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
ПЕТРАШКУ - заступнику Виконавчого секретаря
Олексію Геннадійовичу Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ПРОЦЕНКУ - заступнику Голови Державного Олександру Георгійовичу комітету з державного
матеріального резерву

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 19вгору