Про Реєстр адміністративних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 05.12.20111274
Документ 1274-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.02.2013, підстава - 57-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 грудня 2011 р. N 1274
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 57 ( 57-2013-п ) від 30.01.2013 }
Про Реєстр адміністративних послуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Реєстр адміністративних послуг,
що додається.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити
функціонування з 1 лютого 2012 р. Реєстру адміністративних послуг.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
місцевим державним адміністраціям забезпечити своєчасне подання
Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформації про
адміністративні послуги, що надаються ними, підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, і
територіальними органами міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади.
4. Національному агентству з питань державної служби
забезпечити передачу Міністерству економічного розвитку і торгівлі
Реєстру адміністративних послуг, сформованого відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 532
( 532-2009-п ) "Про затвердження Положення про Реєстр
адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40,
ст. 1356; 2010 р., N 78, ст. 2749).
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування подавати
Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про
адміністративні послуги, що надаються ними, для внесення до
Реєстру адміністративних послуг.
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно
внесення до нормативно-правових актів змін, що випливають із цієї
постанови, та привести власні акти у відповідність із цією
постановою.
7. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р.
N 532 ( 532-2009-п ) "Про затвердження Положення про Реєстр
адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40,
ст. 1356);
пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2010 р. N 915 ( 915-2010-п ) "Деякі питання надання
адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78,
ст. 2749).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2011 р. N 1274
ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр адміністративних послуг

1. Реєстр адміністративних послуг (далі - Реєстр) - єдина
комп'ютерна база даних про адміністративні послуги, які надаються
відповідно до законодавства центральними органами виконавчої
влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями,
підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери
їх управління, а також органами місцевого самоврядування.
2. Реєстр формується з метою:
ведення обліку адміністративних послуг;
забезпечення вільного доступу до інформації про суб'єктів
надання таких послуг, а також порядок, умови та розмір плати за їх
надання.
3. Формування і ведення Реєстру забезпечується
Мінекономрозвитку шляхом:
збирання та оброблення інформації про адміністративні
послуги;
внесення відомостей до Реєстру та їх виключення.
4. До Реєстру вносяться відомості про суб'єкта надання
адміністративної послуги, розмір плати за її надання (у разі
надання послуги на платній основі), результат її надання,
нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга,
визначаються порядок, умови і розмір плати за її надання, стандарт
послуги.
5. Підставою для внесення відомостей до Реєстру та їх
виключення є подання міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, місцевими держадміністраціями та органами
місцевого самоврядування інформації про адміністративні послуги.
Відповідальність за достовірність і своєчасність подання
зазначеної інформації покладається на міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади та місцеві держадміністрації.
6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку.
_______________
Примітка. Відомості про адміністративні послуги, що надаються
підприємствами та організаціями, вносяться до Реєстру до
визначення суб'єктами надання таких послуг відповідних
органів виконавчої влади або бюджетних установ.вгору