Про заходи по виконанню в республіці Закону СРСР "Про індивідуальну трудову діяльність"
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Перелік від 15.04.1987127
Документ 127-87-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.07.1991, підстава - 100-91-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 1987 р. N 127
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 100 ( 100-91-п ) від 20.07.91 )
Про заходи по виконанню в республіці
Закону СРСР "Про індивідуальну трудову
діяльність"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Ради Міністрів УРСР
N 74 ( 74-88-п ) від 30.03.88
N 252 ( 252-89-п ) від 11.10.89 )

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам
і відомствам УРСР, підприємствам, установам і організаціям вжити
необхідних заходів щодо розвитку індивідуальної трудової
діяльності, підтримувати й поширювати ті її види, які
задовольняють потреби населення в товарах народного споживання і
послугах, заохочувати вступ громадян, які займаються
індивідуальною трудовою діяльністю, у договірні відносини з
державними, кооперативними та іншими громадськими підприємствами,
установами, організаціями.
2. Установити, що одержання дозволу виконавчого комітету Ради
народних депутатів або художньої ради на заняття індивідуальною
трудовою діяльністю не потрібно, якщо виготовлення виробів
кустарно-ремісничих промислів або надавані послуги мають
одноразовий характер протягом календарного року, а сума одержаного
при цьому доходу не перевищує діючого місячного неоподатковуваного
прибутковим податком мінімуму заробітної плати робітників і
службовців.
3. Установити, що види індивідуальної трудової діяльності на
які громадяни можуть придбавати патенти, і розміри щорічної плати
за патент встановлюються облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами.
Надати право виконкомам районних, міських і районних у містах
Рад народних депутатів у разі необхідності зменшувати плату за
патент для окремих громадян, а також звільняти їх від плати за
патент. ( Пункт 3 в редакції Постанови Ради Міністрів УРСР N 74
( 74-88-п ) від 30.03.88 )
4. Затвердити додатково до передбачених Законом СРСР
"Про індивідуальну трудову діяльність" заборонених видів
індивідуальної трудової діяльності перелік інших її видів, заняття
якими забороняється в Українській РСР, згідно з додатком N 2.
5. Держпостачу УРСР і його територіальним органам,
міністерствам і відомствам УРСР забезпечувати в установленому
порядку необхідними матеріально-технічними ресурсами громадян, які
займаються індивідуальною трудовою діяльністю.
6. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, виконкомам
місцевих Рад народних депутатів визначати місця реалізації виробів
кустарно-ремісничих і народних художніх промислів.
7. Для проведення організаційної роботи, координації
діяльності підприємств, установ і організацій по сприянню
громадянам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, та
забезпечення контролю за додержанням законодавства про цю
діяльність виконкомам обласних, районних, міських, районних у
містах Рад народних депутатів створити комісії з питань
індивідуальної трудової діяльності громадян. Комісії створюються з
числа працівників відділів і управлінь виконкомів відповідних Рад,
представників підприємств промисловості, побутового обслуговування
населення, торгівлі, автотранспорту, закладів культури, охорони
здоров'я, освіти.
Державному комітетові УРСР по праці, Держплану УРСР,
Міністерству фінансів УРСР, Держпостачу УРСР подавати виконкомам
місцевих Рад народних депутатів методичну допомогу з питань
організації та діяльності вказаних комісій.
8. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам забезпечити постійне інформування населення про
порядок одержання дозволу, реєстраційних посвідчень, придбання
патентів на заняття індивідуальною трудовою діяльністю. Зосередити
інформацію населення про потреби в різних видах індивідуальної
трудової діяльності в бюро по працевлаштуванню населення та їх
відділеннях.
9. Міністерствам і відомствам УРСР привести відомчі
нормативні акти у відповідність із Законом СРСР "Про індивідуальну
трудову діяльність".
10. ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 252 ( 252-89-п ) від 11.10.89 )
11. Визнати такими, що втратили чинність:
пункти 8 і 15 постанови Раднаркому УРСР від 17 квітня 1924 р.
"Про правила, що регулюють професійну роботу медперсоналу" (ЗУ
УРСР, 1924 р., N 10, ст. 94);
постанову Ради Міністрів УРСР від 22 січня 1970 р. N 41 "Про
кустарно-ремісничі промисли громадян в Українській РСР" (ЗП УРСР,
1970 р., N 1, ст. 10);
постанову Ради Міністрів УРСР від 31 травня 1976 р. N 271
"Про внесення змін до окремих постанов Ради Міністрів УРСР у
зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 3 травня 1976 р.
N 283" (ЗП УРСР, 1976 р., N 6, ст. 23);
постанову Ради Міністрів УРСР від 4 квітня 1984 р. N 160
"Про внесення змін до окремих постанов Ради Міністрів УРСР з
питань кустарно-ремісничих промислів громадян в Українській РСР"
(ЗП УРСР, 1984 р., N 4, ст. 26).
12. Ця постанова вводиться в дію з 1 травня 1987 року.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 26

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 15 квітня 1987 р. N 127
ПЕРЕЛІК
видів індивідуальної трудової діяльності,
на які громадяни можуть придбавати патенти,
і розміри щорічної плати за патент в Українській РСР
( Установити, що види індивідуальної трудової діяльності на які
громадяни можуть придбавати патенти, і розміри щорічної плати за
патент встановлюються облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР N 74
( 74-88-п ) від 30.03.88 )
(карбованців) ------------------------------------------------------------------ NN | Види індивідуальної |Розміри плати за патент на рік п/п| трудової діяльності |------------------------------- | |в обласних| у містах | в інших | | центрах, | обласного|населених | | мм. Києві| підпоряд-|пунктах | |і Севасто-| кування | | | полі | | ------------------------------------------------------------------ У сфері побутового обслуговування населення
1. Будівництво, обладнання і 285 240 225
благоустрій індивідуальних
житлових будинків, садових
будиночків, гаражів та інших
будівель
2. Ремонт квартир, індивідуальних 425 260 210
житлових будинків, садових
будиночків, гаражів та інших
будівель
3. Оббивка дверей, врізання 305 200 185
замків, установка карнизів
4. Ремонт металовиробів, 425 280 215
побутових машин і приладів
5. Ремонт радіотелевізійної 360 270 240
апаратури
6. Ремонт годинників 295 225 200
7. Фотографування та інші 325 290 215
фотороботи на замовлення
громадян
8. Технічне обслуговування і 550 420 315
ремонт особистих автомобілів
та інших транспортних засобів
9. Транспортне обслуговування 530 460 370
громадян власниками особистих
автомобілів та інших
транспортних засобів
10. Перукарські послуги (жіночі) 250 190 155
11. Перукарські послуги (чоловічі) 230 170 140
12. Ремонт взуття 275 200 155
13. Точильні роботи 175 170 155
14. Музичне обслуговування 155 145 120
обрядових послуг
15. Машинописні роботи 155 130 120
16. Палітурні роботи 225 185 170
У сфері кустарно-ремісничих промислів
1. Виготовлення в'язаних головних 275 235 175
уборів
2. Виготовлення штучних квітів із 220 165 135
тканин, поролону і паперу
3. Виготовлення похоронних вінків 260 205 155
Інші види індивідуальної трудової діяльності
1. Розведення акваріумних рибок 120 100 95
2. Розведення співучих та 100 80 70
декоративних пташок
3. Виготовлення зоокормів 170 105 85

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 15 квітня 1987 р. N 127
ПЕРЕЛІК
видів індивідуальної трудової діяльності,
заняття якими забороняється в Українській РСР
(крім передбачених Законом СРСР
"Про індивідуальну трудову діяльність")

1. Виготовлення значків і жетонів.
2. Виготовлення свічок, ікон та церковного оздоблення.
3. Розмноження різного роду друкованої і фотопродукції,
тиражування грампластинок, кінофільмів, магнітних записів.
4. Вироблення виноградного і плодово-ягідного вина для
продажу.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору