Документ 1246-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про ставки акцизного збору та ввізного
мита на тютюнові вироби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 52, ст. 471 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Викласти Закон України "Про ставки акцизного збору та
ввізного мита на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст.32; 1999 р., N 4, ст.34)
в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору та ввізного мита
на тютюнові вироби

Стаття 1. Встановити ставки акцизного збору та ввізного мита
на тютюнові вироби:
------------------------------------------------------------------ Код | Опис товару | Ставки | Ставки специфічного тютюнових | згідно з | акцизного | ввізного мита виробів за | Гармонізованою| збору у |-------------------- Гармонізованою| системою опису| твердих сумах| піль- | повні системою опису| та кодування | з одиниці | гові | та кодування | товарів | реалізованого| | товарів | | товару | | ------------------------------------------------------------------
2402 10 000 Сигари (в тому 20 гривень 5 євро 10 євро за
числі сигари з за 100 шт. за 100 100 шт.
обрізаними шт.
кінцями),
сигарили (сигари
тонкі), інші
2402 20 000 Сигарети з 10 гривень 3 євро 5 євро за
тютюну за 1000 шт. за 1000 1000 шт.
(цигарки) шт.
2403 10 000 Тютюн для 10 гривень 2,5 5 євро
паління (в за 1 кг євро за 1 кг
тому числі із за 1 кг
замінниками
або без
замінників
тютюну у
будь-якій
пропорції)
2403 99 100 Тютюн для 10 гривень 2,5 5 євро
жування за 1 кг євро за 1 кг
Тютюн для за 1 кг
нюхання
2401 Тютюнова 0 1 євро 2 євро
сировина за 100 за 100 кг
Тютюнові кг
відходи
2403 (крім Інший 0 2,5 5 євро
2403 99 100 промислово євро за 1 кг
2403 10 000) виготовлений за 1 кг
тютюн і
промислові
замінники
тютюну

Стаття 2. Тимчасово до 1 липня 2000 року встановити ставку
акцизного збору на сигарети без фільтра, виготовлені на
українських підприємствах, у розмірі 7 гривень за 1000 штук.
Стаття 3. Ставки акцизного збору на тютюнові вироби
підлягають індексації в порядку, визначеному законами України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 листопада 1999 року
N 1246-XIVвгору