Документ 1245/2010, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності
оборонно-промислового комплексу України

З метою вдосконалення державного управління
оборонно-промисловим комплексом України, забезпечення структурної
перебудови відповідних галузей промисловості, ефективного їх
функціонування і розвитку та відповідно до пункту 17 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. На часткову зміну пункту 8 статті 7 Указу Президента
України від 9 грудня 2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" Кабінету
Міністрів України здійснити до 10 січня 2011 року заходи щодо
створення державного господарського об'єднання "Укроборонпром" з
державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у
сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації
та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та
боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві
з іноземними державами.
2. Установити, що генеральний директор державного
господарського об'єднання "Укроборонпром" призначається на посаду
за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади
Президентом України.
3. Кабінету Міністрів України:
здійснити у місячний строк після створення державного
господарського об'єднання "Укроборонпром" заходи щодо передачі в
установленому порядку в управління зазначеному господарському
об'єднанню пакетів акцій, що належать державі у статутних фондах
акціонерних товариств, які здійснюють господарську діяльність у
сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації
та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та
боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві
з іноземними державами;
визначити разом із Міністерством оборони України, Фондом
державного майна України, Державним агентством України з
управління державними корпоративними правами та майном, Державним
космічним агентством України перелік акціонерних товариств, пакети
акцій яких перебувають у державній власності та можуть бути
передані в управління державного господарського об'єднання
"Укроборонпром";
забезпечити створення та впровадження до 1 липня 2011 року
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та аналізу
діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 28 грудня 2010 року
N 1245/2010вгору