Про заснування Академії педагогічних наук України
Указ Президента України від 04.03.1992124
Документ 124/92, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.06.2013, підстава - 337/2013

                                                          

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заснування Академії педагогічних
наук України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 277/2003 ( 277/2003 ) від 26.03.2003
N 129/2010 ( 129/2010 ) від 08.02.2010
N 337/2013 ( 337/2013 ) від 19.06.2013 }

Виходячи з необхідності комплексного розвитку педагогічної
науки, теорії і методики освіти в Україні, розробки
науково-методичних засад відродження національної школи,
п о с т а н о в л я ю:
1. Прийняти пропозицію групи провідних учених і заснувати
Академію педагогічних наук України як вищу галузеву наукову
установу.
2. Академія педагогічних наук України діє на основі Статуту,
може мати у своєму складі науково-дослідні інститути, методичні
центри, лабораторії, експериментальні навчальні заклади, інші
установи для організації і проведення наукових досліджень у галузі
освіти.
3. Основними завданнями Академії педагогічних наук України є: комплексний розвиток педагогічної науки, проведення
фундаментальних і прикладних досліджень з проблем теорії та
методики освіти, відродження національної школи; розробка й наукове обгрунтування новітніх інформаційних
технологій, форм, методів і засобів навчально-виховного процесу,
створення програм, підручників та методичних посібників для
навчально-виховних закладів; дослідження світових тенденцій розвитку освіти та
педагогічної науки, аналіз освітніх стандартів і змісту освіти в
зарубіжних країнах, вивчення, узагальнення та поширення
вітчизняного й зарубіжного педагогічного досвіду; координація діяльності науково-дослідних і методичних
установ, наукових підрозділів вищих навчальних закладів,
використання науково-педагогічного потенціалу в інтересах розвитку
педагогічної науки та системи освіти.
4. Установити чисельність членів Національної академії
педагогічних наук України - 78 дійсних членів і 92
члени-кореспонденти. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 129/2010 ( 129/2010 ) від 08.02.2010, N 337/2013
( 337/2013 ) від 19.06.2013 }
Надати можливість стати членами Академії понад установлену
чисельність дійсним членам і членам-кореспондентам колишньої
Академії педагогічних наук СРСР, які проживають на території
України. { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 277/2003 ( 277/2003 ) від 26.03.2003 }
5. Кабінету Міністрів України здійснити необхідні заходи,
пов'язані з організацією Академії педагогічних наук України,
фінансуванням і створенням умов для її роботи, а також визначити
перелік установ і закладів, що передаються Академії.
6. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 4 березня 1992 року
N 124вгору