Про вибори Президента Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 21.06.19911228-XII
Документ 1228-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про вибори Президента Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 31, ст. 402 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Вважати за доцільне заснувати пост Президента
Української РСР до прийняття нової Конституції Української РСР.
2. Вважати за доцільне провести вибори Президента
Української РСР у 1991 році.
3. Доручити Комісіям Верховної Ради Української РСР з питань
законодавства і законності, у питаннях діяльності Рад народних
депутатів, розвитку місцевого самоврядування підготувати проекти
Закону про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного
Закону) Української РСР ( 888-09 ), яким передбачити заснування
поста Президента Української РСР, Закону про Президента
Української РСР, Закону про вибори Президента Української РСР,
Закону про громадянство Української РСР, постанови про призначення
дня виборів Президента Української РСР і прийняти їх на третій
сесії Верховної Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 червня 1991 року
N 1228-XIIвгору